Curriculum & bedrijfsbezoek

Met veel enthousiasme bieden verschillende aanbieders een scala aan techniekoriëntatie activiteiten aan bij basisscholen. Met evenveel enthousiasme maken basisscholen hier gebruik van. Wanneer zijn deze activiteiten effectief; voor welke leeftijdscategorieën; welke voorwaarden op school en welke voorwaarden bij een bedrijf zorgen ervoor dat hier optimaal rendement uit wordt gehaald; hoe wordt de verbinding met het onderwijscurriculum gelegd? Enthousiasme is een belangrijke voorwaarde, maar wat willen de bedrijven als opbrengst zien? En welke opbrengsten zijn voor de basisscholen belangrijk? Waar zitten misschien verschillen maar nog veel belangrijker waar de overeenkomsten? Hoe kunnen we samen de activiteiten beter maken zodat het voor beide partijen leidt tot maximale opbrengsten?

Advisering door KWTO
KWTO kan op grond van jarenlange ervaring zowel basisscholen als aanbieders van deze activiteiten- waar onder (samenwerkende) organisaties- adviseren om tot een optimaal rendement van bedrijfsbezoeken te komen. De adviezen zijn mede gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de concretisering van de adviezen. Ook heeft KWTO veel expertise waar het gaat om ouderbetrokkenheid bij W&T en Talentontwikkeling. De advisering door de KWTO projectleiders is binnen de beschikbare capaciteit gratis.KWTO kan op grond van jarenlange ervaring zowel basisscholen als aanbieders van deze activiteiten  w.o. (samenwerkende) organisaties adviseren om tot een optimaal rendement te komen. De adviezen zijn mede gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en de concretisering van de adviezen. Ook heeft KWTO veel expertise waar het gaat om ouderbetrokkenheid bij W&T en Talentontwikkeling. De advisering is binnen de beschikbare capaciteit gratis.

Ondersteunend materiaal
Naast de directe advisering informeert KWTO u over ondersteunend materiaal dat door diverse organisaties is ontwikkeld. Het betreft veelal een onderbouwing en een praktisch kader om de activiteiten in het kader van de samenwerking tussen basisscholen en bedrijven naar een hoger niveau te tillen. Hieronder treft u diverse voorbeelden aan.

Een innovatieve ontwikkeling in de Sallandse technieksector. Platform Techniek Salland lanceert de VR-bedrijfservaring. Scholieren op middelbare scholen in de regio wanen zich toeschouwer bij vijftien Sallandse technische bedrijven, die de scholier op een interactieve manier meenemen op de werkvloer, gefilmd in 360 graden. ,,We kunnen ervaringen meegeven vanuit de bedrijven, zonder dat jongeren daar direct school voor uit moeten.’’ Lees hier verder.

TechYourFuture heeft een brochure “Handleiding voor bedrijven, organisaties en leerkrachten die hun verhaal willen delen met leerlingen in het primair onderwijs”. ontwikkeld. De brochure is ontwikkeld in het kader van het Weekend van de Wetenschap maar is breed toepasbaar

SETD, Research Center for Science Education and Talent Development van Universiteit Twente, heeft een factsheet gemaakt in verband met bedrijfsbezoeken. In een handig overzicht wordt voor diverse items aangegeven wat niet te doen en wat juist wel te doen.

Peter Voogd, directeur van Schouten en Visschers’ Metaalwarenfabriek en bestuurslid Platform Techniek Gemeente Epe:
“Een bedrijfsbezoek brengt de dagelijkse impact van toegepaste techniek heel dichtbij”

Willy Kemper, bestuurslid: eerst de activiteit, daarna de structuur. Techniekdag: de vonk tot de vorming van Platform Techniek Salland

Sla de spijker op de kop: STO gebaat bij meetbare techniekpromotie

Interview met Dr. Tim Post in digitale nieuwsbrief STO-Twente, december 2021

In alle STO-regio’s in Nederland wordt hard gewerkt aan techniekpromotie. Dit betekent in de praktijk vaak het etaleren van de nieuwste ‘technieken’ aan jongeren om hen te boeien voor bijpassende studies en beroepen. Tim Post adviseert STO Twente: “Onderwijsontwikkeling begint met meetbare opbrengsten, niet met lesmiddelen. De hamvraag is hoe onze ambitie zich vertaalt in effectieve techniekpromotie voor onze doelgroepen. Deze opbrengstgerichte aanpak borgt dat uitwerkingen van onze ambitie leiden tot doeltreffende onderwijsactiviteiten. Dit advies druk ik álle STO-regio’s in Nederland op het hart.” Lees hier verder.

Basisschool Los Hoes in Haaksbergen zoekt nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven om kinderen de kans te geven van daaruit te leren. Lees verder.

Wil je een nieuwe samenwerking aangaan met een school of bedrijf, of ben je al een tijd bezig en heb je behoefte aan een moment van reflectie?

De praatplaat helpt je om dit gesprek vorm te geven. ‘Waarom’ willen we dit (ook alweer)? En ‘wat’ gaan we dan samen oppakken? Ga zelf aan de slag met de invulbare PDF of schakel de hulp in van een regiocoördinator:
– Doe kennis op over samenwerken binnen Jet-Net & TechNet.
– Beschrijf jullie motivatie om samen te werken.
– Maak een keuze uit activiteiten om met elkaar te ondernemen.
– Vul aan met een keuze uit landelijke activiteiten van Jet-Net & TechNet
– Beschrijf het waarom, wat, hoe en wie van de samenwerking en maak vervolgafspraken.

Een dergelijk wetenschappelijk onderzoek is voor het eerst gehouden, een uniek gegeven. Het onderzoek werd uitgevoerd door Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen en Drs. Tim Post van de Universiteit Twente in opdracht van KWTO.

Mattine Koetsier over het bedrijfsbezoek tijdens Week van de Techniek: “Een goede voorbereiding, samen met het ontvangende bedrijf, is van cruciaal belang”

Willy Haarman, voorzitter: “Kleinschalige en daadkrachtige samenwerking zeer succesvol”. Platform Techniek Salland; een techniekpact dat werkt.

Lisanne Hogeboom: “Ons bedrijfsbezoek in Epe hebben we gekoppeld aan een thema: het lichamelijk gehandicapte kind.

W&T in de klas heeft een handreiking gepubliceerd met 7 tips voor regionale samenwerking tussen PO scholen en bedrijven. Essentieel is de integratie van W&T in het curriculum en lange termijn beleid.

“Wat willen we dat de kinderen ervan leren en hoe krijgen we dat voor elkaar?” Dit was de centrale vraag voor leerkracht en techniekcoördinator Marja Vroemen bij het organiseren van een bedrijfsexcursie bij een plaatselijk bedrijf. Daarnaast geeft zij 3 onmisbare adviezen.

De gastles voorafgaand aan het bedrijfsbezoek voedde het enthousiasme van de kinderen.

Hoe zorg je ervoor dat een bedrijfsbezoek zo relevant mogelijk wordt voor de leerlingen? Wat kun je voorafgaand aan een bedrijfsbezoek al doen in de klas en wat doe je achteraf?  In deze video ziet u een bedrijfsbezoek van kinderen van groep 5 van de Borgloschool bij beddenfabrikant Auping in Derventer.

Meisjes hebben dringend behoefte aan rolmodellen voor Wetenschap & Techniek. Maar ook ouders en leerkrachten kunnen eraan bijdragen dat meisjes een positiever beeld krijgen van Wetenschap & Techniek (W&T); vooroordelen zitten diep.

Stichting Ion heeft een artikel gepubliceerd dat gaat over zeer uiteenlopende aspecten die te maken hebben met een goed bedrijfsbezoek.

“Als je het wilt laten lukken moet je het niet alleen doen als bedrijf, je moet onderkennen dat onderwijs de expertise heeft in educatie. Onderwijs is nu eenmaal goed in het overbrengen van kennis, laat je helpen door hen en werk samen”.