Techniekdag: de vonk tot de vorming van Platform Techniek Salland

Uit KWTO bulletin

Eerst de activiteit, daarna de structuur
Techniekdag: de vonk tot de vorming van Platform Techniek Salland

“Sommige kansen krijg je maar één keer en als die voorbij komen, moet je die grijpen”. Dit zou de gedachte van toenmalig projectleider VTB Gerard Venneman geweest kunnen zijn. In Salland Zakelijk las hij in 2006 een uitspraak van Willy Kemper, directeur van Bepacom in Raalte, die zei dat de interesse voor techniek al in de basisschoolleeftijd gekweekt moest worden. Snel tot een gesprek komen en snel schakelen leidden er toe dat binnen een half jaar de eerste Techniekdag Onderwijs Salland werd gehouden. Dit was direct al een succes en inmiddels heeft de 8e editie in oktober jl. plaatsgevonden met een ongekend hoog aantal deelnemers.

Eerst zaaien, nu oogsten
De eerste jaren werd de Techniekdag onder de vlag van TechnoCentrum IJssel Vecht Veluwe georganiseerd. Er werd echter op aangedrongen te zoeken naar een structurele basis voor het ontwikkelen en uitvoeren van techniekactiviteiten in Salland en niet zonder resultaat. In januari 2010 werd St. Platform Techniek Salland opgericht en de samenwerking tussen onderwijs, technische bedrijven en de gemeenten Olst-Wijhe en Raalte werpt haar vruchten af zoals in deze editie is te lezen. Het gaat inmiddels om veel meer dan alleen de Techniekdag.


De Techniekdag Onderwijs Salland vindt sinds 2006 elk jaar plaats in een weekend begin oktober. Dit jaar was dat vrijdagavond 11 oktober en zondag 13 oktober. Na enkele jaren van geringe terugloop, is het aantal bezoekers t.o.v. het topjaar 2010 gestegen met meer dan 50%. Dit jaar bezochten 1350 kinderen en 1150 ouders de Techniekdag. Juist het feit dat veel ouders samen met hun kinderen de bedrijven bezoeken, heeft een belangrijke meerwaarde.
Een maand voorafgaand aan de Techniekdag is er een informatie-instructiebijeenkomst voor alle betrokken leerkrachten en dan worden ook de infobrochures en lesbrieven uitgereikt. De bedrijven worden geïnformeerd en ‘geïnstrueerd’ via de werkgroepvergaderingen en via individuele gesprekken. Van belang is alle betrokkenen mee te nemen in de noodzakelijke vernieuwingen.
Elk jaar nemen andere bedrijven deel en dit jaar waren de bedrijven geconcentreerd in Heeten en Raalte. Dat het enthousiasme bij de medewerkers van bedrijven om deel te nemen uitermate groot is, blijkt wel uit de volgende opmerking: “Mogen we volgend jaar weer meedoen?”
Tijdens de Techniekdag zijn diverse technische opleidingen (vo, mbo en hbo) vanuit hun sector aanwezig bij de deelnemende bedrijven.