Schoolbeleid

Vaak zijn het enkele leerkrachten of de directeur die geraakt zijn door Wetenschap & Technologie, Onderzoekend & Ontwerpend Leren of Talentontwikkeling. Ze hebben er over gehoord; een inspirerende bijeenkomst bijgewoond; zien de meerwaarde ervan in en willen er mee aan de slag. Er is dan een begin van een voedingsbodem aanwezig. Wil implementatie daadwerkelijk kans van slagen hebben, dan zijn draagvlak creëren en beleid ontwikkelen noodzakelijk. Continuïteit en borging zijn dan niet leerkracht- of directeur afhankelijk.

KWTO vindt het ontwikkelen van schoolbeleid dan ook essentieel en ondersteunt dit door middel van adviesgesprekken op school. Hiervoor kan contact opgenomen worden met één van beide projectleiders. Binnen de beschikbare capaciteit zijn deze gesprekken gratis.

In een uitgebreid interview gaat directeur Erwin Dekker in op betekenisvol onderwijs op zijn school. Lees verder.

Arjan Brunger gaat in KWTO bulletin nr. 8 uitgebreid in op de invoering van W&T van de scholen die onder zijn bestuur vallen.

In KWTO bulletin nr. 8 geeft Henk Mulder een uitgebreid interview over de rol van KWTO. Hij geeft daarin ook concrete voorbeelden over de aanpak van St. Archipel omtrent Onderzoekend en Ontwerpend leren in relatie tot 21ste eeuwse vaardigheden.

Dit inspirerende traject heeft veel losgemaakt bij het team. Duidelijk is dat we de wereldoriëntatie vakken anders moeten/willen gaan aanpakken. Leerkrachten gaan op zoek naar andere bronnen, halen de wereld meer binnen de school, maar gaan ook meer naar buiten. Een informatieavond hierover puilde uit van belangstellenden. Er is geen weg terug, we moeten verder.

Naar aanleiding van de scholing wordt meer vorm gegeven aan onderzoeksvragen, zowel binnen de leerlijn techniek als binnen andere vakgebieden. Binnen (leerlijn) techniek wordt nu eerst gekozen voor een stuk basistheorie waarna leerlingen zelf aan de slag gaan ……………… en gaan onderzoeken. De methode Blink is nu losgelaten en vervangen door Naut, Meander en Brandaan. Talentontwikkeling, sterk verbonden met techniek, krijgt ook vorm binnen talentenuren.