Een bedrijfsbezoek brengt de dagelijkse impact van toegepast techniek heel dichtbij

Uit KWTO bulletin

Peter Voogd, directeur van Schouten en Visschers’ Metaalwarenfabriek en bestuurslid Platform Techniek Gemeente Epe:
“Een bedrijfsbezoek brengt de dagelijkse impact van toegepaste techniek heel dichtbij”

In deze nieuwsbrief leest u in een ander interview een enthousiaste reactie van een leerkracht op het bedrijfsbezoek van haar basisschoolleerlingen aan Schouten en Visschers’ Metaalwarenfabriek in Epe. Uiteraard kan ook de visie van Peter Voogd hierop niet ontbreken. Hij is directeur van Schouten en Visschers’ Metaalwarenfabriek in Epe en bestuurslid van Platform Techniek Gemeente Epe: “Dit soort initiatieven verdient alle mogelijke support en opvolging op de langere termijn.”

“Onze motivatie om hierin tijd en moeite te steken, is eenvoudig: het is een broodnodige investering in onze gezamenlijke toekomst. We zien allemaal een tekort opdoemen van technici. Klaag je en doe je niets, dan heb je geen recht van spreken, vind ik. Je moet ook mee willen helpen om het in de branche onderkende probleem op te lossen. Met het bedrijfsbezoek proberen wij op onze manier hier een bijdrage aan te leveren. De leeftijd van basisschoolleerlingen is hierbij een ideale leeftijd om een eerste interesse voor techniek te ontwikkelen en een beroepskeuze daarin op voorhand door hen niet uit te laten sluiten. Simpelweg wordt er in die fase vaak niet eens aan techniek als studie- en beroepskeuze gedacht. Sommige kinderen hebben van huis uit een basis meekregen, omdat vader bijvoorbeeld in de techniek werkt, maar het merendeel van de leerlingen heeft die achtergrond niet. Juist een bedrijfsbezoek doet deze kinderen de ogen openen. We hebben vooraf aan het bedrijfsbezoek kinderen gevraagd wie belangstelling had voor techniek. Niemand was enthousiast. Nadat we dezelfde vraag na afloop van het bedrijfsbezoek stelden, gaven bij dezelfde groep toch 7 tot 8 leerlingen aan enthousiast te zijn geraakt.”
“De insteek was om de leerlingen er op een leuke manier van te doordringen dat je eigenlijk elke dag geen dingen doet waar geen techniek achter zit.”

Techniek van alledag

“We hebben geprobeerd techniek tijdens het bedrijfsbezoek te koppelen aan het doen en laten van mensen. De insteek was om de leerlingen er op een leuke manier van te doordringen dat je eigenlijk elke dag geen dingen doet waar geen techniek achter zit. Dit hebben we praktisch uitgewerkt door tijdens het bedrijfsbezoek de insteek daarvan te koppelen aan de onderdelen van zorgmiddelen die wij produceren en leveren, ook voor gehandicapte kinderen. Dat bracht het allemaal wat dichterbij voor hen.” Peter Voogd onderstreept het belang van de informatiebijeenkomst voor bedrijven en leerkrachten gezamenlijk die vooraf ging aan het bedrijfsbezoek: “Op voorhand gaf het ons de kans wat speurwerk te doen om vast te stellen wat de bezoekende scholen als verwachting hadden. Tegelijkertijd is die voorbereiding voor de leerkrachten nuttig geweest omdat wij voor hen al in een vroeg stadium vragen konden beantwoorden. Voor onze medewerkers is dit een doelgroep waar zij doorgaans niet mee omgaan. De uitdaging is om in de fabriek en bij de presentatie in de kantine ons werk uit te leggen op een manier die ook goed bij de kinderen binnenkomt. Je moet bijvoorbeeld de vaktermen die je anders gebruikt als je met collega’s om tafel zit achterwege laten, of op een voor de kinderen interessante manier vertalen naar Jip & Janneke-taal.”

Focus op vervolgtraject
Platform Techniek Gemeente Epe is in de ogen van Peter Voogd belangrijk als het gaat om het realiseren van bedrijfsbezoeken: “Vooral is dat van belang omdat we hier gelijkgestemden aantreffen die allemaal het belang ervan inzien om de interesse in techniek al op jonge leeftijd bij kinderen te stimuleren. De gezamenlijke inzet van een aantal bedrijven vanuit de Bedrijvenkring is belangrijk. Cruciaal is wel, denk ik, dat je daaromheen ook een aantal partijen aan je zijde hebt die met je meedenkt. Denk aan middelbare scholen en de gemeente, om te zorgen dat ook in het vervolgtraject er mogelijkheden voor kinderen komen én blijven om hun eenmaal opgewekte enthousiasme voor techniek in daden om te zetten. Wat we bij hen losmaken, zoals met de bedrijfsbezoeken, moeten we met die partners ook vast zien te houden en vormgeven.”

Visie op schaalgrootte
Peter Voogd heeft een duidelijke visie op de ontwikkeling waarbij een aantal van de geschetste activiteiten aangestuurd moeten worden in samenwerking met andere regio’s: “We moeten altijd blijven waken voor bureaucratie. De schaalgrootte die je hanteert om dit te organiseren, is in mijn ogen sterk afhankelijk van je doelgroep. In Epe richten wij ons op groepen in het basisonderwijs en voortgezet onderwijs met Platform Techniek Gemeente Epe. Dan heb je bij elkaar in je gemeente een ideale schaalgrootte om activiteiten voor te ontplooien. Lokaal kun je dat prima handelen, zoals het transport van de kinderen naar het bedrijf in kwestie en weer terug. Richt je je echter op een wat oudere doelgroep die doorgaans al wat meer gerichte studiekeuzes heeft gemaakt, dan heb je met een meer verspreide doelgroep te maken.. Dan ontkom je er niet aan activiteiten voor die doelgroep op een geografisch breder niveau te ontplooien.”

Schouten & Visschers’ Metaalwarenfabriek in vogelvlucht Schouten & Visschers’ Metaalwarenfabriek in Epe is opgericht in 1933. Het bedrijf werkt vanuit een brede technologische basis met als productietechnieken onder meer lasersnijden, stampen, dieptrekken, plaatwerken en robotlassen. Deze activiteiten worden ondersteund door een moderne gereedschapmakerij waar in eigen beheer stansgereedschappen en lasmallen worden ontwikkeld en geproduceerd. Schouten & Visschers ondersteunt haar klanten voor het hele traject van engineering tot serieproductie.