Platform Techniek Salland; een techniekpact dat werkt

Uit KWTO bulletin

Kleinschalige en daadkrachtige samenwerking zeer succesvol

Platform Techniek Salland; een techniekpact dat werkt

Willy Haarman is sinds 2010 voorzitter van Stichting Platform Techniek Salland. Tevens is hij voorzitter van de Kring Raalter Werkgevers en was hij voorheen toezichthoudend ondernemer en bestuurder bij Kennispoort Zwolle en bestuurslid bij de Kamer van Koophandel. Momenteel is Willy ook ambassadeur van de MKB regio Zwolle. Platform Techniek Salland timmert succesvol aan de weg: “Het zijn altijd ménsen die iets tot een succes maken of niet. Met de juiste dosis enthousiasme breng je iets op het niveau waar het hoort te zijn. Met veel plezier steek ik heel veel tijd en moeite in Platform Techniek Salland, samen met Willy Kemper. Je móet elke dag proberen gas te geven, inzet te tonen, niet los te laten en de tanden erin te zetten.

Alles draait binnen Platform Techniek Salland om het gáán voor het doel waarvoor wij ons gesteld hebben. Het kan dan niet uitblijven dat je op een gegeven moment successen scoort. Ons motto zou dan ook kunnen zijn: ‘succes maakt vele vrienden’.”
“We gaan tegen de stroom in met het realiseren van ons ideaal. Wat dat ideaal is? Ik zou zo ontzettend graag zien dat de maatschappij, overheid, scholen, ouders en kinderen weer aandacht voor techniek krijgen. Jarenlang is dat weggezakt en die aandacht moet terug. Dát is onze missie. Lees je de kranten en volg je het nieuws, dan zie je de roep om met elkaar weer terug te keren naar wat op de één of andere manier onterecht is losgelaten. De laatste jaren zijn er tal van fantastische studies bijgekomen, maar die leiden niet altijd op voor een goede baan. Uiteindelijk zien die jongelui op enig moment dat ze de verkeerde keuze hebben gemaakt en staan zij zonder werk. We hebben het tij mee. We zien een enorme roep om technisch deskundige mensen op álle niveaus. De crisis, voor mijn gevoel, versterkt die roep.”

Compact en slagvaardig
De motivatie waarmee Willy hier aan werkt, vindt hij ook voor de volle 100% terug bij alle mensen waarmee hij in het kader van Platform Techniek Salland de rijen sluit: “We zijn als platform kleinschalig en toch heel daadkrachtig. Daar zit een groot deel van ons succes in. Hoe kleiner en compacter je een dergelijke organisatie laat zijn, hoe makkelijker je iets met elkaar kunt beslissen en actie kunt ondernemen. Neem ons kleine bestuur met onder andere Willy Kemper en daarnaast projectleider Gerard Venneman. Gerard doet heel veel goed werk achter de schermen en houdt ons daarvan vrij. Zonder die professionele ondersteuning zou ik morgen stoppen. Ik kan die kar niet alleen trekken en ben heel blij met de veelzijdige ondersteuning van hem. Zonder hem is dit zware werk voor ons binnen Platform Techniek Salland niet te volbrengen. Onze daadkracht zit ‘m in dit kleine bestuur. We luisteren naar iedereen en alle belangen en beslissen niets op eigen houtje. Tegelijkertijd weten we als het moment daar is om ergens een klap op te geven en dóór te pakken. Die weloverwogen daadkracht is ook een kracht van Platform Techniek Salland. Misschien is ons motto wel: ‘succes maakt vele vrienden’. Ons succes trekt weer nieuwe goede mensen en initiatieven aan.”

Het beste van beide werelden
Zoals aangegeven in de inleiding, is Willy Haarman tevens voorzitter van de Kring Raalter Werkgevers: “Tussen mijn beide functies zit synergie, dat mag duidelijk zijn. Ik weet wat er in de ondernemers en scholen omgaat en ken hen allemaal, met naam en toenaam. Vanuit die positie kan ik snel schakelen en de juiste mensen er op het juiste moment bijhalen voor acties, beslissingen, maar ook hulp. Het feit dat ik in beide velden werkzaam ben, de Kring Raalter Werkgevers en Platform Techniek Salland, betekent dat ik het beste van die beide werelden heel snel bij elkaar kan brengen. En daarnaast benut ik uiteraard mijn uitgebreide netwerk in de regio Zwolle.”

Een kwestie van blijven vasthouden
In het begin van Platform Techniek Salland zag Willy vaak dat mensen niet onderstreepten wat het Platform als doel had: “Wij van Platform Techniek Salland zagen al in een vroeg stadium in dat het cruciaal was om rechtstreeks terug te gaan naar de scholen, ouders en leerlingen. Sterker nog: we hadden het besef dat we zelfs helemaal terug dienden te gaan naar de basisscholen, want dáár begint het. Het gaat erom al in die fase in positieve zin grip op de kinderen te krijgen en hen te enthousiasmeren voor techniek. Nu zie ik, gemeten aan de resultaten, dat we die slag goed gemaakt hebben. Gerard Venneman zit vanuit zijn andere functie als projectleider KWTO heel diep in het veld en organisaties en mag met al die gremia meedenken en meepraten. Dat succes hebben we door volharding bereikt. Daar ben ik trots op.” In de ogen van Willy Haarman blijft Platform Techniek Salland nodig, ook in de toekomst: “In mijn leven heb ik vaak gezien dat zaken die vandaag worden aangepakt morgen bij wijze van spreken weer worden losgelaten. De kunst is vast te blijven houden en niet los te laten. Hadden we dat in het verleden bijvoorbeeld gedaan, dan hadden we wellicht niet het probleem met de gebrekkige technische instroom gehad zoals we dat nu zien. De kunst is te gaan voor de lange adem. Ik zou er dus voor willen pleiten om Platform Techniek Salland ook in de toekomst haar goede werk te laten doen.”

Nog vroeger starten
Als het gaat om de toekomst dan geeft Willy Haarman de lezers graag een boodschap mee: “We moeten, vind ik, focussen op het nóg jonger bereiken van kinderen op de basisschool, van groep 6 naar 5 naar 4 en verder. Hoe eerder we beginnen, hoe meer succes we boeken. Dat is hard werken, want we moeten daarvoor in allerlei geledingen in het onderwijs doordringen. Nog jonger beginnen met kinderen voor techniek te interesseren heeft in mijn ogen de toekomst. Ook kinderen op jonge leeftijd hebben talenten in een bepaalde richting en die moeten we vinden, koesteren en tot ontplooiing laten komen. Je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn”, besluit Willy.