“Een goede voorbereiding, samen met het ontvangende bedrijf, is van cruciaal belang”

Mattine Koetsier over het bedrijfsbezoek tijdens Week van de Techniek:

“Een goede voorbereiding, samen met het ontvangende bedrijf, is van cruciaal belang”

Mattine Koetsier is leerkracht van groep 6/7 op de K. Norel school in Epe. Deze groep heeft in het kader van de Week van de Techniek Gemeente Epe in april een bezoek gebracht aan Aalberts Installatiebedrijf in Oene.

“Techniek leeft onder onze leerlingen en bespreken we regelmatig in de groep. Bijvoorbeeld naar aanleiding van iets wat in het nieuws is geweest, of een onderwerp dat bij het vak Nieuwsbegrip aan bod komt. Daarnaast gebruiken we op school bij het vak techniek de methode NatuNiek, een methode waarbinnen techniek en de betekenis daarvan voor onze maatschappij alle aandacht krijgen. Wel zie je per leerling een verschil; het ene kind legt meer interesse aan de dag voor techniek dan een andere leerling.”

Voorbereid op bezoek met leerlingen
“Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek heb ik goed en constructief overleg gehad met onze contactpersoon bij Aalberts Installatiebedrijf. De inhoud van het bezoek hebben we op voorhand doorgenomen en zij hebben intern vervolgens hun afgesproken deel van het aanstaande bedrijfsbezoek goed op een rij gezet. Wij hebben, op onze beurt, in de klas het een en ander voorbereid met de leerlingen. Zo hebben we naar de website van het bedrijf gekeken, gesproken over hun diensten en elektrotechnische oplossingen en wat de leerlingen daarover zouden moeten weten. Je moet als school goed aangeven bij het bedrijf wat de kinderen leuk en interessant vinden en welk niveau ze aankunnen. Op mijn beurt was het prettig om te weten wat ze gingen aanbieden en wat ik op mijn beurt daarvan al op school aan de leerlingen kon laten zien. Een goede voorbereiding hierin, van beide kanten, is het halve werk. Om teleurstelling te voorkomen, zou je het bedrijf niet carte blanche moeten geven, want dan kunnen zij vaak lastig inschatten wat leuk voor de leerlingen is. Als leerkracht kijk je daar met andere ogen naar en kun je het ontvangende bedrijf helpen om het programma zo goed mogelijk op hun interesses en leeftijd af te stemmen.”

“De bedrijfsrondleiding heeft ook bijgedragen aan het begrip bij de leerlingen.”

Koppeling aan thema
“Daarnaast hebben we met een échte plattegrond bouwtekening gewerkt van een huis, dit sprak goed tot de verbeelding. We kennen namelijk in de NatuNiek methode het thema bouwen en daar hebben we het bedrijfsbezoek bij Aalberts Installatiebedrijf aan gekoppeld. Aalberts Installatiebedrijf heeft voorbeelden laten zien van wat zij maken en bouwen. Met welke materialen, dus de leerlingen zagen heel concreet wat dit bedrijf doet. De bedrijfsrondleiding heeft ook bijgedragen aan het begrip, en de kinderen mochten bijvoorbeeld de productiematerialen zien. Vooral veel interesse hadden zij voor de zonnepanelen. Wat wekken die op en hoe? Hoe verloopt de installatie? En wat kost dat?”

Gesteund door eerdere kennisvergaring
Mattine Koetsier heeft in het kader van het professionaliseringstraject eerder deelgenomen aan de science conferentie in Liverpool: “In Liverpool heb ik gezien hoe je een thema kunt introduceren en hoe je kinderen prikkelt en stimuleert tot meer interesse voor wetenschap en techniek. Een soort concrete didactische werkwijze waarbij je al met hele kleine dingen veel kunt bereiken. Een steun in de rug bij hoe we hier in Epe ons techniekonderwijs vormgeven. Het eerdere traject VTB Pro heeft voor ons een heldere koers uitgezet voor hoe wij op onze school met techniek bezig willen zijn. Vooral had dit een goede functie bij de beleidsbepaling: welk techniekbeleid willen we op school toepassen en waar willen we mee gaan werken? Meer in algemenere zin dus. Ook mijn collega´s zijn voor wat betreft techniekonderwijs inhoudelijk gesteund. Met het nieuwe beleid zijn er individuele leertrajecten gestart op het terrein van techniek, bijna elk teamlid heeft wel een op de ‘promotie’ van techniek gerichte cursus gevolgd waaronder professionaliseringstrajecten van KWTO.”