“We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven om kinderen de kans te geven er daarbinnen van te leren”

Uit KWTO bulletin nr. 8, december 2016

Robert Everink, directeur basisschool Los Hoes:

“We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven om kinderen de kans te geven er daarbinnen van te leren”

Basisschool Los Hoes in Haaksbergen noemt zich ‘de andere basisschool’. Met succes kreeg zij een innovatiesubsidie van KWTO toegekend. De aanvraag hiervoor stak in op de samenwerking met plaatselijke bedrijven. Dit vanuit een regisserende rol van Los Hoes. Robert Everink is directeur: “Ons onderwijsconcept betrekt bedrijven in de regio bij de school en leerlingen. Het werkt, de bal rolt inmiddels en ik word hier heel energiek en blij van.”

Robert: “In ons onderwijsconcept staat het motto ‘kiezen, delen, maken’ centraal. We volgen het normale curriculum, maar daar vanuit leren kinderen eigen keuzes te maken, de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen en de consequenties te aanvaarden. De noemer delen leert hen dat je in het leven altijd een ander nodig hebt en samen verder komt. Onder maken verstaan we dat je leert waar je goed in bent, waar je talent ligt en hoe je dit voor jezelf en anderen inzet. Aan het eind van de basisschoolperiode willen we onze leerlingen deze toegevoegde waarde mee hebben gegeven. Vooral door leerlingen uit meerdere leerjaren bij elkaar te zetten en te laten samenwerken.”

Kinderen spelenderwijs kennis laten maken met bedrijven
Nadrukkelijk werkt Los Hoes met bedrijven samen. Waarom? Robert: “We willen de wereld van kinderen groter maken dan alleen de school. In de buitenwereld is voor hen heel veel te leren, is ons idee. Onze school kijkt dagelijks letterlijk uit op een bedrijventerrein en dat is voor ons de dichtstbijzijnde buitenwereld. Voor de kinderen zoeken we daar dus de verbinding mee, ook omdat veel ouders van onze leerlingen daar werken. Die buitenwereld kan hen misschien nog wel meer leren dan wij hen hier binnen kunnen bijbrengen. Kijk je specifiek naar Wetenschap & Techniek dan zijn de bedrijven om ons heen doorgaans al veel verder ontwikkeld in hun kennis dan onze leerkrachten. Dus zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met bedrijven om kinderen de kans te geven daarbinnen te leren. Uiteraard op basis van het succesvolle concept Onderzoekend en Ontwerpend Leren.”

Accent op techniek
Robert benadrukt dat er binnen deze oriëntatie op de bedrijfsmatige buitenwereld een stevige focus ligt op techniek: “Techniek vormt inmiddels een belangrijk onderdeel van het curriculum. De overheid is daar stimulerend in actief. Juist door jonge kinderen nu al een positief gevoel en beroepsbeeld mee te geven omtrent techniek, kiezen zij daar later positiever voor. Onderzoek heeft dat verband inmiddels aangetoond. Zo hopen wij ook praktisch een steentje bij te dragen aan het opheffen van het tekort aan technici dat zich nu al stevig aftekent.”

Veelzijdige koppeling met onderwijsconcept
De connectie met de bedrijven wordt veelzijdig en gefaseerd gekoppeld aan het onderwijsconcept, legt Robert uit: “Eerst geven de bedrijven op school een presentatie aan de kinderen. Vervolgens denken de kinderen na over hoe zij daadwerkelijk bij het bedrijf kunnen komen, hoe zij zich via internet op het bedrijf kunnen oriënteren, welke beelden zij zich alvast kunnen vormen en ook: welke vragen zij zouden kunnen stellen. Vervolgens vindt het daadwerkelijke bedrijfsbezoek plaats en krijgen de leerlingen een opdracht die ligt in de lijn van het bedrijf zelf. Die opdracht is erg gericht op ontwerpend leren. Het creatieve en oplossende vermogen van kinderen wordt hiermee gestimuleerd op basis van open vragen. Vervolgens presenteren zij de resultaten aan de vertegenwoordiger van het bedrijf en krijgen zij stimulerende feedback. In die zin koppelen wij de bedrijfsbezoeken heel veelzijdig aan ons onderwijsconcept.”

Ook team zelf trainen
Het Los Hoes werkt samen met Lars Henning van TechYourFuture en Saxion. Robert: “Hij schoolt specifiek ons team in het stellen van de juiste onderzoeksvragen aan de leerlingen in relatie tot onderzoekend en ontwerpend leren. Een aspect dat je niet moet vergeten te trainen.”

Succes geeft heel veel energie
De bedrijven werken inmiddels enthousiast mee, concludeert Robert: “Een aantal pilots is gedraaid en er lopen concrete afspraken. Wel is het de kunst bij de samenwerking om hun proces niet te laten verstoren. We willen graag langdurige relaties met hen opbouwen en tasten goed af hoe het hen past en bevalt. Wel zien we na de eerste successen dat de bal gaat rollen. Hiervan word ik heel blij, ook geeft het een enorme impuls aan je energie. Zo had een groep kinderen hun ervaringen bij een bedrijfsbezoek in dichtvorm samengevat. Vooral in relatie tot wat zij bij dit bezoek specifiek op het gebied van taal hadden geleerd.”

Advies voor andere scholen: maak je team enthousiast
Robert heeft een goed advies voor scholen die de aanpak van het Los Hoes ook willen invoeren: “Het is een basisvoorwaarde dat je als directeur zelf heel enthousiast bent en daarmee je team gemotiveerd krijgt. Kijk, het concept vraagt wel heel veel van je. Je moet starten met bedrijven bezoeken, uitleggen wat je wilt en het gezamenlijke belang benadrukken. Ook moet je de tijd nemen om de bedrijven zich aan jou te laten presenteren, heel belangrijk. Maar als je vervolgens ziet dat de tijdsinvestering werkt, wordt iedereen enthousiast en energierijk.” Robert is duidelijk over de tijd die nodig is voor de onderwijskundige voorbereidingsactiviteiten bij dit concept: “Ik vind dat dus enorm meevallen. Ontwerpend leren vergt niets anders dan een goede opdracht in samenhang met een gerichte basisvraag. Plus veel vertrouwen in je leerlingen en het voor hen aannemen van een coachende rol. Kijk wat er gebeurt en blijf vragen stellen. Zodat de kinderen zelf verder komen en de juiste voorzieningen voor hun opdracht leren treffen. Heel leerzaam!”

Successen delen
Ook heeft Robert aandacht voor het delen van de opbrengsten van dit concept binnen Haaksbergen: “Wij zijn de kraamkamer van dit concept. Delen doen we als eerste doordat we de collega’s informeren over wat we precies gedaan hebben, over de behaalde successen en wat wij zien en ervaren bij de leerlingen. Alle scholen in Haaksbergen zijn vrij onze werkwijze toe te passen voor alle kinderen. Leg je het op die manier ook zo neer bij de bedrijven, dan is de medewerking nog groter. Zij vinden het ook belangrijk dat het niet alleen bedoeld is voor de kinderen van Los Hoes, maar voor álle kinderen in Haaksbergen. Al die kinderen gunnen wij vergelijkbare ervaringen.”