Workshops – programma – aanmelden fysieke deelname Expeditie W&T 1 juni De Gasfabriek Deventer

De workshops in De Gasfabriek (of directe omgeving) op 1 juni

Deelnemers die de conferentie fysiek volgen, hebben de gelegenheid na de keynote van Pedro de Bruyckere 2 workshops te volgen. Er is daarbij keuze uit de 8 onderstaande workshops. Er wordt gevraagd een 1e, 2e en 3e keus op te geven bij de aanmelding. Deze laatste is bedoeld ter vervanging van de 2e keus indien deze niet gehonoreerd kan worden om organisatorische redenen bijvoorbeeld wanneer het maximaal aantal deelnemers voor een workshop overschreden wordt.

Deze 8 workshops worden  gegeven voor deelnemers die de conferentie fysiek bijwonen in De Gasfabriek in Deventer:

1. W&T onderwijs doe je samen!
Hoe benut ik expertise buiten de school om structureel (en thematisch) W&T onderwijs te realiseren in mijn school?

2. Geef W&T-onderwijs dat elke leerling raakt  – Jet-Net|Technet
Hoe motiveer ik aan de hand van ‘techtypes’ alle leerlingen in mijn klas?

3. Staat daar nou echt een auto in de school?OBS De Woordhof Hummelo
Thematisch geïntegreerd onderwijs; leren in een betekenisvolle context als in (en mèt) de echte wereld.

4. De (Deventer) sluis verbindt  SamenWerkt.nu
Hoe kan een sluis zorgen voor verbinding tussen Wetenschap & Technologie en Cultuureducatie èn jouw curriculum?

5. W&T in de schooltuin – geen hap-snap, maar wel happen en snappen – Stichting Onderzoekend Tuinieren
Beren op de weg moet je niet voeren!

6. Een kompas voor vraaggestuurd leren binnen W&T-onderwijs – Hogeschool van Arnhem en Nijmegen met basisschool ……
Hoe begeleid je leerlingen met hun vragen succesvol naar antwoorden?

7. W&T en STO

8. W&T en taal een onmisbare combinatie  – Saxion en IPABO
Maak taalonderwijs betekenisvoller en verdiep de inhoud van je onderwijs met taalgerichte W&T-lessen.

Programma 1 juni 2022 voor fysieke deelname
Vanaf 14.30 uur:Binnenkomst met koffie en thee
15.00 - 15.15 uur:Welkom door Thijs de Bree, gedeputeerde van Overijssel en Peter Kerris, gedeputeerde van Gelderland
15.15 - 16.05 uur:Keynote Pedro de Bruyckere over mythen in het onderwijs en het belang van W&T
16.05 - 16.10 uur:Uitleg workshops
16.15 - 17.25 uur:Workshopronde 1 (inclusief snack en frisdrank)
17.30 - 18.30 uur:Workshopronde 2
18.30 - 19.15 uur:Napraten met een lekkere hap.
Deelname hieraan wordt zeer op prijs gesteld.

Hieronder kun je je aanmelden voor deelname aan de conferentie in De Gasfabriek

[[[["field97","equal_to","1"]],[["show_fields","field149"]],"and"],[[["field97","equal_to","2"]],[["show_fields","field151"]],"and"],[[["field97","equal_to","3"]],[["show_fields","field150"]],"and"]]
1
Aanmelding FYSIEKE deelname conferentie Expeditie W&T 1 juni 2022 Deventer

Deelname is kosteloos.   Per deelnemer een formulier invullen a.u.b.

Er zijn 2 workshoprondes die zoveel mogelijk worden ingedeeld op basis van voorkeuren. Omdat het organisatorisch niet altijd mogelijk is alle voorkeuren te honoreren, wordt ook verzocht een 3e voorkeur als reserve op te geven. 

Na afloop is er gelegenheid gebruik te maken van een warme hap.

Tevens heb je dan gelegenheid in gesprek te gaan met andere deelnemers om ervaringen uit te wisselen. Wij zien deelname na afloop in ieder geval als een belangrijk en wezenlijk onderdeel van dit symposium.

Na verzenden ontvangt u een bevestiging via het opgegeven mailadres. Dit kan soms enige tijd duren. U ziet wel direct na verzenden de mededeling "Succesvol verzonden!"

Op de bevestiging staan uw belangrijkste gegevens van de vooraanmelding.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right