3. Staat daar nou echt een auto in de school?

1. “Staat daar nou echt een auto in de school?”
Thematisch geïntegreerd onderwijs; leren in een betekenisvolle context in en mét de echte wereld.

W&T is een geïntegreerd onderdeel van onze visie. Soms expliciet omdat we een groot thema vanuit technisch perspectief benaderen. Maar altijd impliciet vanuit de principes van ‘spelend en onderzoekend leren’ binnen de didactiek van Thinking for Learning (T4L).
Dit impliceert betekenis verlenen aan het leren, kritisch nieuwsgierig worden, een onderzoekende houding ontwikkelen, eigen ideeën ontwerpen en ontwikkelen, en samenwerken. En denken over het leren zelf: reflecteren, doorzetten en groeien.

Vier praktische uitgangspunten:

  • Leerlingen leren en ontwikkelen zich (beter) als ze actief deelnemen aan hun eigen leren én zelf betekenis kunnen verlenen aan leerinhouden.
  • Leren (en ontwikkelen) is een sociaal proces: het gebeurt samen.
  • Leerlingen verschillen en ontwikkelen zich volgens een eigen ononderbroken route.
  • Leren is niet fragmentarisch, maar verbonden als in de echte wereld.

Deze workshop brengt jou deze voordelen:

  • Volop inspiratie voor deze werkwijze.
  • Ervaringen en ontwikkelingen vanuit ons team/school.
  • We delen ‘good practices’ met beelden, verhalen en meer.
  • We prikkelen jouw nieuwsgierigheid door onderzoek te doen met inzet van T4L tools. Deze ervaringen delen en bediscussiëren we.

De winst: meer betrokkenheid, echte motivatie en plezier
Je leert SAMEN thema’s ontwerpen, SAMEN voorbereiden en SAMEN werken in de groep vanuit leerlijnen en doelen. Dit levert betrokkenheid, (intrinsieke) motivatie en enorm veel plezier op bij kinderen én professionals. Je maakt van je leerlingen betere lezers omdat zij zelf nut en noodzaak voor het lezen van teksten ervaren. Ook ontwikkelen ze leervermogen met vaardigheden als een onderzoekende houding, samenwerken, reflecteren en verbanden leggen.

“Staat daar nou echt een auto in de school?” We geven op 1 juni tijdens de workshop het antwoord.

Workshopleiders
Martine Merkx, directeur OBS De Woordhof in Hummelo en Onderwijskundig Verbinder bij Scholengroep IJsselgraaf, Renée Slutter, leerkracht en Anka Wolters, leerkrachtondersteuner.