6. Een kompas voor vraaggestuurd leren binnen W&T-onderwijs

Een kompas voor vraaggestuurd leren binnen W&T-onderwijs
Hoe begeleid je leerlingen met hun vragen succesvol naar antwoorden?

Vraaggestuurd laten leren is een uitdagende vorm van onderwijs. Leraren zullen op een andere manier hun onderwijs moeten ontwerpen, begeleiden en evalueren. Leerlingen moeten leren hoe zij hun interesses kunnen verwoorden in leervragen die relevant en onderzoekbaar zijn en leerwaarde hebben.
Vraaggestuurd leren biedt kansen voor leerlingen om zelfgestuurd eigen interesses uit te diepen, cognitieve en metacognitieve vaardigheden te oefenen en hun eigen onderzoekend vermogen te versterken. Leerlingen ontdekken dat ze vanuit hun eigen belangstelling zelf de wereld kunnen leren kennen. Dit met elk thema dat je als leraar vanuit wereldoriëntatie aanbiedt, bijvoorbeeld klimaatverandering of de energietransitie. .
Leerlingen die met de juiste ondersteuning eigen leervragen mogen stellen, onderzoeken, beantwoorden en de opbrengsten delen met klasgenoten, zijn vaak betrokken en leren niet alleen de verplichte leerstof maar ook een breed scala aan andere vaardigheden.

Wat doen we in deze workshop?
In deze workshop gaan we met de vragen van (jouw) leerlingen aan de slag.
De eerste vragen van leerlingen zijn vaak ongericht geformuleerd, waardoor het lastig lijkt deze te onderzoeken. Om je daarbij te helpen gaan we met het vragenkompas aan de slag zodat je de leervragen van je leerlingen praktisch en procesgericht kan begeleiden, deze te onderzoeken en te beantwoorden. Het vragenkompas schenkt o.a. aandacht aan soorten vragen, interessante vragen, hoe te onderzoeken en hoe te komen tot leeropbrengsten. Leerlingen krijgen door deze werkwijze de kans om verschillende aspecten van de leerstof te verkennen, te onderzoeken en beter te begrijpen.

Workshopleiders:
Docent-Onderzoeker Harry Stokhof van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) Harry Stokhof en een leraar van een basisschool die participeert in het praktijkonderzoek.