Van 10 mei tot begin juli: impressies, interviews en opbrengsten Gelders visietraject W&T in de basisschool

May 2023

Van 10 mei tot begin juli: impressies, interviews en opbrengsten Gelders visietraject W&T in de basisschool

De invoering van W&T-onderwijs op basisscholen in Gelderland is een uitdaging. Er gaat veel goed, maar het aanbod en de programmering verlangen een nog betere afstemming, planning en regie. Van groot belang voor het leren van kinderen en de keuzes die ze in de toekomst maken. Kenniscentrum Wetenschap en Techniek Gelderland (KWTG) en Kenniscentrum Wetenschap & Technologie Oost (KWTO) hebben dit jaar de handen ineen geslagen, uiteraard samen met de Provincie Gelderland. Gemeenschappelijk doel? Komen tot een duurzame W&T-ontwikkeling op de Gelderse basisscholen. Bedoeld om zo daadwerkelijk impact te creëren. Daarom is gestart met een gezamenlijke visievorming voor W&T in het Gelderse basisonderwijs die inhoudelijke sturing geeft aan een meerjarenprogrammering.

In het kader van deze gezamenlijke visievorming, hebben in de periode januari-april in totaal 50 professionals (w.o. vier vrijwilligers) uit diverse geledingen en regio’s deelgenomen aan één van de vier sessies:
Schooldirecteuren en besturen PO, directies VO en MBO, STO’ s , vertegenwoordigers van  technische bedrijven, technieklokalen/science centra /techniekwedstrijden/technodiscovery, Platforms Techniek, HBO w.o. Pabo’ s, Wetenschapsknooppunten en bestuurlijke vertegenwoordiging vanuit de lokale overheid en Universiteit.

Aan de hand van onderstaand tijdschema kunt u kennis nemen van diverse impressies en opbrengsten van dit traject.

Publicatiedata
10 mei: Pamflet ‘Groeiend Gelders Goud’, begin mei digitaal aangeboden aan alle statenleden in Gelderland. Lees hier dit pamflet.
17 mei: Impressies van de 1e sessie op 19 januari. Lees hier deze impressie.
24 mei: Interview met deelnemer Guido Lacet, leraar, HB-specialist en W&T-coördinator bij de Sint Willibrordusschool in Herveld. Lees hier dit interview.
31 mei: Interview met Frank te Hennepe en Jan Hoftijzer, bestuursleden van Technieklokalen Aalten Dinxperlo. Lees hier dit interview.
Op deze datum is het pamflet ‘Groeiend Gelders Goud’ officieel overhandigd aan alle Gelderse Statenleden met daarbij o.a. een korte toelichting op dit traject.
7 juni: Interview met  Mariëlle Broekman, wethouder gemeente Nijkerk. Lees hier dit interview.
14 juni: Interview met Daniël Wigboldus, voorzitter College van Bestuur Radboud Universiteit. Lees hier dit interview.
1e helft van juli: Visiedocument en document met bouwstenen voor een meerjarenprogrammering van de provincie Gelderland

Nieuwsgierig naar opvallende quotes, lees hier verder.