Opvallende quotes uit de impressies en interviews ‘Gelders visietraject W&T in de basisschool’

Uit het pamflet ‘Groeiend Gelders Goud’ (plaatsing 11 mei):

“Slaagt u als statenlid erin het techniektalent in kinderen op de basisschool te laten ontluiken? Dan legt u een basis voor de broodnodige instroom van Gelderse technici.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impressies uit de 1e sessie op 19 januari (plaatsing volledige artikel 17 mei):

Guido Lacet, W&T-coördinator Willibrordschool Herveld: “Ik zie hier een mooie groep inspirerende mensen die allemaal een gezamenlijke passie hebben.”

Hilco van Stuyvenberg, docent Pabo Christelijke Hogeschool Ede: “Ik heb in deze bijeenkomst en discussies genoten van de positieve houding om elkaar vanuit onderwijs, bedrijven en politiek te stimuleren. Houd deze energie en ideeënuitwisseling in Gelderland vast.”

Peter Kerris, gedeputeerde provincie Gelderland: “Mijn droom voor de toekomst? Dat alle Gelderse kinderen zo vroeg mogelijk in aanraking komen met alle mogelijkheden die techniek en technologie bieden. Want als je het niet meekrijgt, kun je het ook later niet als studierichting of loopbaan overwegen. En W&T-onderwijs is hiervoor een heel belangrijk instrument.”

Hans van der Mark, coördinator Technieklokalen Aalten-Dinxperlo: “Uiteindelijk doen we al dit werk maar voor één ding: stralende gezichten van leerlingen in het basisonderwijs.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impressies uit het interview met Guido Lacet, W&T-coördinator Willibrordschool Herveld (plaatsing volledige artikel 24 mei):

”In de Visiebijeenkomst gaf ik aan naar beter onderwijs te willen. Dat vergt inzet en lef van schoolbestuurders, directeuren en leraren. Wat daarin ook belangrijk is, is de ontwikkeling van professionele leergemeenschappen. Met als ultiem doel onderwijs waarin het talent van elk kind wordt benut, ook op het vlak van W&T.”

Collega’s snel denken dat ze zelf niks met techniek en technologie hebben: “Da’s jammer, want ik heb de overtuiging dat ook zij er heel veel aan kunnen hebben als ze besluiten er echt voor te gaan.“

“Als directies leerkrachten in hun kracht zetten en ruimte bieden voor W&T-onderwijs, dan gaat dit vanzelf werken.“

“Dit soort verbindende sessies maakt dat we weer met elkaar op één lijn komen en laat ons inzien hoe hard we elkaar eigenlijk nodig hebben bij de implementatie van W&T-onderwijs.“

“Voor de provincie zie ik een mooie, verbindende en faciliterende rol weggelegd. Zij kan alle verschillende groepen bij elkaar brengen.“

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impressies uit het interview met Frank te Hennepe en  Jan Hoftijzer, bestuursleden Technieklokalen Aalten Dinxperlo (plaatsing volledige artikel 31 mei):

Jan: “We hebben op 19 januari mooie dingen gehoord van de andere deelnemers. Kijk, als je ervan overtuigd bent dat je het allemaal goed doet, ben je verkeerd bezig. We willen blijven leren van andere regio’s en partners.” Frank: “We zijn al lang bezig en dan bestaat het risico dat je jezelf in je eigen staart bijt”.  “Tijdens de Visiebijeenkomst merkte ik dat we nog echt wel ruimte voor verbetering hebben.”

“En dus ook het leren van anderen hoe je het didactische element en ook het Ontwerpend Leren nog beter kan inbedden in onze technieklokalen. Maar nogmaals: daar heb je echt de betrokkenheid van de leerkrachten vanuit het basisonderwijs voor nodig.” Heel inspirerend om te zien hoe het basisonderwijs dit aanvliegt.”

Jan: “Maar ik benadruk graag dat de leerlingen in ons Technieklokaal ook al werken vanuit het concept van Ontwerpend Leren. Maar wellicht moet dit al in een vroeger stadium in de lessen aan de orde komen.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impressies uit het interview met Mariëlle Broekman, wethouder van de gemeente Nijkerk (plaatsing volledige artikel 7 juni)

“Iets met je handen leren beheersen en daarmee iets scheppen, is enorm belangrijk voor je ontwikkeling en het ontdekken van je talenten. De leerlingen met die capaciteiten verdienen meer aandacht en waardering.”

“We krijgen steeds meer behoefte aan praktisch ingestelde werknemers die concrete zaken kunnen bedenken én uitvoeren, ook in het kader van de energietransitie, verduurzaming en eveneens landbouwinnovatie.”

“Ga met scholen in gesprek: wat heb je nodig om ook met de laagste groepen al iets met techniek te kunnen doen? Daar zou ik een rol zien voor de provinciale overheid.”

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

Impressies uit het 4e interview met Daniël Wigboldus, voorzitter College van Bestuur van Radboud Universiteit Nijmegen, volgen nog. (plaatsing volledige artikel 14 juni)