Workshops – programma – aanmelden – online deelname Expeditie W&T 1 juni De Gasfabriek Deventer

De workshops bij online-deelname vanuit De Gasfabriek en via TEAMS/ZOOM
Deelnemers die de conferentie online volgen, hebben de gelegenheid na de keynote van Pedro de Bruyckere 1 workshop te volgen. Er is daarbij keuze uit de 4 onderstaande workshops. Er wordt gevraagd een 1e en 2e keus op te geven bij de aanmelding. Deze laatste is bedoeld ter vervanging van de 1e keus indien deze onverhoopt niet gehonoreerd kan worden om organisatorische redenen. Alle online workshops worden in principe in ronde 1 gegeven vanaf 16.25 uur, 15 minuten na het einde van de keynote.  Bij overinschrijving voor een workshop wijken we voor een aantal deelnemers mogelijk uit naar ronde 2, aanvang 17.30 uur. Deze deelnemers zijn tijdens de 1e ronde vrij. Op het aanmeldingsformulier kunt u aangeven of u eventueel bereid bent in ronde 2 deel te nemen ipv ronde 1 wanneer dit noodzakelijk is.
PS Aangezien het om een workshop gaat en niet om een webinar, kent elke workshop een maximaal aantal deelnemers.

Keynote vanuit De Gasfabriek, workshop via TEAMS OF ZOOM
De keynote volgen de online-deelnemers tegelijk met de fysieke deelnemers en wordt uitgezonden vanuit De Gasfabriek in Deventer. De online workshop wordt volledig geregisseerd door de workshopleider die daarvoor een link aanmaakt zodat u via Teams of Zoom deel kunt nemen. Deze link ontvangt u van ons in de laatste week voorafgaand aan de conferentie.

Deze 4 workshops worden  gegeven voor deelnemers die de conferentie online bijwonen:

1. Maakonderwijs met MakerCosmosMakercosmos/Hogeschool van Arnhem en Nijmegen
Ontwerpend leren met verbeelding

2. Een neus voor onderzoek doen -Wetenschapsknooppunt Radbouduniversiteit Nijmegen en basisschool De Borgwal Bemmel
Hoe werken onze neus en andere zintuigen?

3. Digitale geletterdheid integreren in je W&T onderwijs – Stichting Leerplanontwikkeling

4. Ontwerpend leren – Wetenschapsknooppunt Universiteit Delft

Programma 1 juni 2022 voor online deelname
Vanaf 14.30 uur:Binnenkomst met koffie en thee
15.00 - 15.15 uur:Welkom door Thijs de Bree, gedeputeerde van Overijssel en Peter Kerris, gedeputeerde van Gelderland
15.15 - 16.05 uur:Keynote Pedro de Bruyckere over mythen in het onderwijs en het belang van W&T
16.05 - 16.10 uur:Uitleg workshops
16.10 - 16.25 uur:Pauze
16.25 - 17.25 uur:Workshopronde 1
17.25 Einde online bijeenkomst voor deelnemers die de 1e ronde een workshop volgen.
Voor deelnemers aan de online bijeenkomst is er 1 workshopronde.
Indien er zeer veel online-deelnemers zijn, volgt een deel de 2e ronde i.p.v. de 1e ronde. De online workshops kennen per workshop immers een maximaal aantal deelnemers.
17.30 - 18.30 uur:Workshopronde 2
18.30Einde online bijeenkomst

Hieronder kun je je aanmelden voor deelname aan de online bijeenkomst vanuit De Gasfabriek in Deventer.

[[[["field97","equal_to","1"]],[["show_fields","field149"]],"and"],[[["field97","equal_to","2"]],[["show_fields","field151"]],"and"],[[["field97","equal_to","3"]],[["show_fields","field150"]],"and"]]
1
Aanmelding ONLINE deelname conferentie Expeditie W&T 1 juni 2022 Deventer

Deelname is kosteloos.   Per deelnemer een formulier invullen.

Er is 1 workshopronde die zoveel mogelijk wordt ingedeeld op basis van voorkeuren. Omdat het organisatorisch niet altijd mogelijk is alle voorkeuren te honoreren, wordt ook verzocht een 2e voorkeur als reserve op te geven. 

Bij de workshops nr. 1 en nr. 2 krijg je vantevoren  materiaal toegestuurd om actief aan de workshop te kunnen deelnemen. Bij keuze voor die workshops is het noodzakelijk je gegevens aan te vullen met  straat, huisnummer, postcode en plaats (waar materiaal naar toegestuurd dient te worden)

De online workshops worden in principe allemaal in ronde 1 vanaf 16.25 gegeven. Bij extreem grote deelname kan het noodzakelijk zijn dat één of meer online workshops in 2 ronden worden verzorgd. In dit geval ontkomen we er niet aan een deel van de belangstellenden aan de betreffende workshop in ronde 2 om 17.30 uur te laten deelnemen i.p.v. om 16.25 uur in ronde 1.

De online 

De online workshops worden worden via TEAMS OF ZOOM aangestuurd door de workshopleider(s). Vanuit de organisatie zullen we zoveel mogelijk rechtstreeks met u communiceren en ook de link doorgeven.

Toch is het handig dat de workshopleider over enkele belangrijke gegevens uit uw aanmelding beschikt w.o. naam en mailadres. Wij gaan er vanuit dat we deze gegevens mogen doorgeven. Wij vragen nog wel expliciet uw toestemming hiervoor.

Na verzenden ontvangt u een bevestiging via het opgegeven mailadres. Dit kan soms enige tijd duren. U ziet wel direct na verzenden de mededeling "Succesvol verzonden!"

Op de bevestiging staan uw belangrijkste gegevens van de vooraanmelding.

keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right