Schoolbeleid

In een uitgebreid interview gaat directeur Erwin Dekker in op betekenisvol onderwijs op zijn school. Lees verder.

Arjan Brunger gaat in KWTO bulletin nr. 8 uitgebreid in op de invoering van W&T van de scholen die onder zijn bestuur vallen.

In KWTO bulletin nr. 8 geeft Henk Mulder een uitgebreid interview over de rol van KWTO. Hij geeft daarin ook concrete voorbeelden over de aanpak van St. Archipel omtrent Onderzoekend en Ontwerpend leren in relatie tot 21ste eeuwse vaardigheden.

Dit inspirerende traject heeft veel losgemaakt bij het team. Duidelijk is dat we de wereldoriëntatie vakken anders moeten/willen gaan aanpakken. Leerkrachten gaan op zoek naar andere bronnen, halen de wereld meer binnen de school, maar gaan ook meer naar buiten. Een informatieavond hierover puilde uit van belangstellenden. Er is geen weg terug, we moeten verder.

Naar aanleiding van de scholing wordt meer vorm gegeven aan onderzoeksvragen, zowel binnen de leerlijn techniek als binnen andere vakgebieden. Binnen (leerlijn) techniek wordt nu eerst gekozen voor een stuk basistheorie waarna leerlingen zelf aan de slag gaan ……………… en gaan onderzoeken. De methode Blink is nu losgelaten en vervangen door Naut, Meander en Brandaan. Talentontwikkeling, sterk verbonden met techniek, krijgt ook vorm binnen talentenuren.