Arjan Brunger, voorzitter CvB van St. Konot: “W&T invoeren doe je zoals het concept zelf ook is: onderzoekend, ontdekkend en ontwerpend”

Arjan Brunger gaat in KWTO bulletin nr. 8 uitgebreid in op de invoering van W&T van de scholen die onder zijn bestuur vallen.