Workshop St. Accrete symposium Praktijkklassen

1. St. Accrete NW-Overijssel

Jan Spanjer en Harry Bouwman van St. Accrete in NW-Overijssel zetten uiteen hoe zij in november 2017 zijn gestart met de praktijkklassen voor leerlingen vanaf 10 jaar. Op advies van Tim Post werd dit al spoedig naar beneden bijgesteld en worden leerlingen geselecteerd vanaf groep 5. Accrete beschikt over drie praktijklokalen met daarin een professionele horecakeuken en een techniekgedeelte. Hier werken de leerlingen één dagdeel per 14 dagen aan de hand van door Accrete ontwikkelde lesbrieven. Om de week gaan de leerlingen aan de slag in een bedrijf. Zo maken zij kennis met allerlei beroepen. Naast het leren van diverse praktische vaardigheden doet deze wijze van werken een enorm beroep op de sociale vaardigheden. De succeservaringen die de leerlingen opdoen bij de praktijklessen hebben ongelooflijk veel invloed op hun zelfbeeld. Kinderen veranderen, worden blij en raken meer gemotiveerd.
De praktijklokalen worden tevens ingezet voor lessen aan groep 1 t/m 8.