Workshop De Wiekslag symposium Praktijkklassen

2. De Wiekslag Tubbergen

Gisela Kosters – Hagedoorn, begeleider van de Klusklas van basisschool De Wiekslag in Tubbergen, zal tijdens een interactieve workshop uiteenzetten vanuit welke drive zij school én ouders heeft geïnspireerd om de Klusklas voor leerlingen uit groep 8 op te zetten. De Klusklas van De Wiekslag richt zich sinds 2019 op leerlingen die veel met hun handen kunnen presteren en meer begaafd zijn op praktisch gebied. Het zijn die leerlingen bij wie de cognitieve prestaties stagneren, een eigen leerlijn hebben op één of meerdere hoofdvakken en naar verwachting zullen instromen op PRO, LWOO of VMBO B. Leerlingen voeren gedurende één dag per week  diverse praktische taken en opdrachten uit bij lokale bedrijven. De dag bestaat zowel uit een theoretisch als een praktisch deel. De theorie staat daarbij in relatie tot de praktijk. Tevens is er in de Klusklas veel aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale vaardigheden van de leerling. Laat u zich op 14 oktober inspireren aan de hand van eigen ervaringen!