Welke vragen komen aan de orde bij de (verdere) vormgeving van de Praktijkactiviteiten? – symposium Praktijkklassen

Welke vragen komen aan de orde bij de (verdere) vormgeving van de Praktijkactiviteiten?

Praktijkactiviteiten ontwikkelen roept veel vragen op die op enig moment beantwoord moeten worden. Denk daarbij bijvoorbeeld aan:

 • om welke doelgroep gaat het en vanaf welke groep?
 • wat wil je bereiken met deze leerlingen?
 • betreft het een vaste groep?
 • hoeveel uren per week worden eraan besteed?
 • wie doen de begeleiding?
 • gaat het om een breed scala aan activiteiten of alleen om techniek?
 • gaat het vooral om binnenschoolse – of vooral om buitenschoolse activiteiten?
 • is beroepsoriëntatie impliciet een belangrijk doel?
 • hoe krijgen cognitieve ‘vakken’ op natuurlijke wijze aandacht?
 • wie worden erbij betrokken?
 • hoe vindt de transfer van de Praktijkklas naar de reguliere groep plaats?
 • wordt het teambreed gedragen?
 • hoe borg je de praktijkactiviteiten en structurele bekostiging?
 • worden ouders in het proces betrokken?
 • speelt het voortgezet onderwijs een rol en zo ja, welke?