Samenwerking tussen basisscholen en techniekbedrijven: het belang en voorwaarden – Keynote Tim Post 1 april 2020 Zutphen

Samenwerking tussen basisscholen en techniekbedrijven: het belang en voorwaarden

De regering stelt dat elke basisschool in Nederland vanaf het jaar 2020 verplicht is onderwijs te verzorgen over wetenschap en technologie. Maar wat houdt zulk onderwijs precies in? Welke competenties en ambities van kinderen zouden dan precies ontwikkeld moeten worden? En welke rol hebben leerkrachten, ouders en ondernemers daarbij te spelen?
In deze keynote zal Dr. Tim Post ingaan op bovenstaande vragen. Veel basisscholen vinden het lastig de technologische buitenwereld binnen hun klaslokaal te brengen en kinderen daarin belangrijke competenties aan te leren, zoals nieuwsgierigheid, inventiviteit en lef. Zulke competenties zijn voor kinderen echter essentieel voor hun loopbaan. Het is daarom noodzakelijk dat basisscholen en techniekbedrijven elkaars belangen en perspectieven behartigen om kinderen gezamenlijk te informeren over wetenschap en technologie, en de studies en beroepen die daarbij horen.
Op basis van recent onderzoek toont Tim Post in deze keynote het belang en de voorwaarden van samenwerking tussen basisscholen en techniekbedrijven. Voorbeelden van zulke samenwerking zijn bedrijfsbezoeken en gedeelde maakplaatsen. Onderzoek laat echter zien dat zulke samenwerking vaak nog niet effectief is, ondanks het enthousiasme van deelnemers. In deze keynote vertaalt Tim theorie over W&T-onderwijs naar praktische bouwstenen voor het organiseren van effectieve samenwerkingen tussen basisscholen en techniekbedrijven.

Bio:
Dr. Tim Post is werkzaam als zelfstandig onderwijsadviseur en -ontwikkelaar op het gebied van wetenschap- en techniekonderwijs (W&T-onderwijs). Hij promoveerde in 2019 aan de Universiteit Twente met onderzoek naar de effecten van een grootschalig schoolontwikkelingsproject voor de implementatie van W&T-onderwijs in basisscholen. Tim heeft eerder voor KWTO onderzoek gedaan naar de effecten van schoolexcursies naar techniekbedrijven en daarbij diverse aanbevelingen ontwikkeld.