Samenstelling stuurgroep

Stuurgroep KWTO schooljaar 2017-2018
PO Henk Mulder (voorzitter), St. Archipel, Lid van CvB
PO Wim Elfrink, St. Koe, bestuurslid
PO Rennie Oosterveld, Stichting Proo, Meerscholen directeur
PO Arjan Brunger, Konot, voorzitter CvB
PO Harry Lamberink, St. VGPO De Oosthoek, voorzitter CvB
PO Henk Kok, St. Op Kop Meerscholen, directeur
PO Linda Morssinkhof, Openbaar Onderwijs Zwolle, clusterdirecteur PO
PO Koos Wolterink, SCO-T, voorzitter CvB
PO Henk Brink, Chrono, voorzitter CvB
PO Martijn Vrielink, St. Quo Vadis, stafmedewerker Onderwijs
Pieter Boerman, Universiteit Twente, directeur
Jan Auwke Diepenhorst, Pabo Saxion, directeur Pabo Saxion
Tamme Spoelstra, Pabo Viaa Zwolle, directeur
Manon Biemans, Pabo Windesheim, Marktconsultant Professionalisering
Joost Kieft, Kath. Pabo Zwolle, directeur Onderwijs