Ons bedrijfsbezoek in Epe hebben we gekoppeld aan een thema: het lichamelijk gehandicapte kind

Uit KWTO bulletin

Lisanne Hogeboom, over bedrijfsbezoek in de Week van de Techniek:

“Ons bedrijfsbezoek hebben we gekoppeld aan een thema: het lichamelijk gehandicapte kind”

Lisanne Hogeboom is leerkracht van groep 6 op basisschool Anne de Vries in Epe. “Mijn groep heeft in het kader van de Week van de Techniek Gemeente Epe een bezoek gebracht aan Schouten en Visschers’ Metaalwarenfabriek in Epe.” Lisanne blikt tevreden terug: “De kinderen hebben gezien hoe toegepaste techniek het leven van gehandicapte kinderen makkelijker maakt.”

“Het thema ‘het lichamelijk gehandicapte kind’ hebben we toegespitst op het gebruik van rollators en rolstoelen. Dit thema is gekozen omdat de bezochte fabriek metalen onderdelen hiervoor maakt zodat het technische proces betekenisvol wordt voor de kinderen. In de klas hebben wij een kringgesprek gevoerd over het thema waarbij de kinderen praktijkvoorbeelden noemden over kinderen die gebruik maken van een hulpmiddel zoals een rolstoel. Tevens is er als voorlichting een film in de klas vertoond. Onder andere is door mij toegelicht wat gehandicapte kinderen nodig hebben om toch de dingen te kunnen doendie elk kind wil. De leerlingen hebben toen over de techniek gesproken die komt kijken bij dit soort hulpapparatuur. Het belang van toegepaste techniek voor gehandicapte kinderen hebben zij zo al pratend en onderzoekend ingezien. In de klas heb ik aan de kinderen gevraagd of een kind met een rolstoel of rollator zielig is. Zij oordeelden van niet en zien deze middelen voor hen als handige zaken om vooruit te komen. In hun ogenkunnen gehandicapte kinderen meer door deze technieken dan zonder.”

Goede aansluiting voorbereiding en bedrijfsbezoek
Het bedrijfsbezoek bij Schouten en Vissers’ Metaalwarenfabriek sloot naadloos op deze intensieve voorbereiding aan, vindt Lisanne: “Het thema en de voorbereiding hielpen hen om alle losse metalen stukken die zij bij het bedrijfsbezoek zagen te koppelen aan het maken van een rolstoel/rollater. De techniek bij de metalen onderdelen gingen de kinderen beschouwen als zeer waardevolle oplossing voor een kind met een rolstoel. Je zag bij het bedrijfsbezoek een duidelijke herkenning op de gezichten van de leerlingen. Vooraf hebben zij zich dus goed kunnen oriënteren op het bezoek aan Schouten en Vissers’ Metaalwarenfabriek. Wat in het voordeel speelde, uiteraard, is dat zowel onze school als het bedrijf in Epe staat. Er waren kinderen die een familielid of kennis hadden die er werkte of daar had gewerkt. Op die manier konden we op een leuke manier gebruikmaken van informatie die de kinderen zelf al hadden vergaard in hun eigen omgeving.”

“Uiteraard, techniek is vaak met je handen werken in de fabriek.
Echter, de kinderen kregen ook een helder beeld van technische functies waarvoor hogere opleidingen vereist zijn.”

Compleet beeld van techniek
“De kinderen, is mijn mening, hebben een breed beeld gekregen van de werkzaamheden bij Schouten en Vissers’ Metaalwarenfabriek. Ze hebben heel praktisch en inzichtelijk het complete proces in de fabriek letterlijk doorlopen, van begin tot einde. De kinderen zijn in de fabriek zelf geweest, maar ook bij de ontwerpers die met hun computers en geavanceerde software de rollators en rolstoelen ontwerpen voordat deze geproduceerd worden. Dit was een eye opener omdat de leerlingen zo inzagen dat techniek niet alleen heeft te maken met in een fabriek werken, maar dat er allerlei werkzaamheden omheen gebeuren, en ook: welke opleidingen je daarvoor kunt volgen. Uiteraard, techniek is vaak met je handen werken in de fabriek. Echter, de kinderen kregen eveneens een helder beeld van technische functies waarvoor hogere opleidingen vereist zijn.

Actieve en onderzoekende houding
“De groep 6 die ik heb, stelde gemakkelijk allerlei vragen aan het personeel in de fabriek.Deze opstelling, ook door de voorbereiding, betekende dat zij direct antwoord kregen. Achteraf waren er nog wel enkele vragen, maar de meeste hebben ze tijdens het bezoek gesteld. Ook prettig was het feit dat er tijd genoeg was om de vragen uit de kinderen zelf te laten komen, er was geen haast. Naderhand hebben we met elkaar op een rij gezet en samengevat wat we gezien en geleerd hebben op deze dag. Ook kwam aan bod welke leerlingen door dit bedrijfsbezoek geprikkeld waren om later iets te gaan doen in de techniek. Voorafgaand aan het bedrijfsbezoek hebben we gevraagd aan de leerlingen wie iets in de techniek zou willen gaan doen. Weinig kinderen staken toen hun vinger op. Na het bedrijfsbezoek hebben we dit opnieuw gevraagd en zagen we beduidend meer vingers de lucht in gaan. Niet de hele klas, maar wel meer vingers dan daarvoor”, concludeert een tevreden Lisanne.