Keynote Tim Post 4 april: “Onderwijs voor morgen”

“Onderwijs voor morgen”

De wereld van nu is anders dan vijftig jaar geleden. Innovaties volgen elkaar steeds sneller op en hebben een grote impact op de samenleving. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap roept het basisonderwijs daarom op het nieuwsgierige en creatieve denken van kinderen te ontwikkelen. Daarvoor wordt van alle basisscholen in Nederland gevraagd dat zij wetenschap- en techniekonderwijs (W&T) vanaf het jaar 2020 een structureel plaats geven in hun onderwijsprogramma’s. Ook wordt nadruk gelegd op de kunstzinnige en culturele vorming van kinderen, in het kader van cultuureducatie.

Voor wie verschrikt denkt ‘Maar daar is toch helemaal geen ruimte voor!’, geen zorgen. Tim Post onderschrijft dat een integratie van W&T met rekenen, taal, zaakvakken, kunst en cultuur kansen biedt voor de talentontwikkeling van kinderen. Geen kwestie van stapelen dus, maar integreren. De kunst is allereerst een onderwijscultuur te scheppen waarin kinderen het belang en het plezier leren inzien van nieuwsgierig en creatief denken bij alle vakken op school. Met vakdoorbrekende opdrachten kunnen zij hun tanden vervolgens zetten in het onderzoeken van actuele technologische en culturele vraagstukken.

Tijdens deze keynote zal Tim Post theorie over het stimuleren van het nieuwsgierige en creatieve denken van leerlingen koppelen aan grote ontwikkelingen in het onderwijsveld, zoals W&T, cultuureducatie en 21e eeuws leren. Waarom is onderzoekend en ontwerpend leren zo belangrijk voor kinderen? En hoe brengen leerkrachten zulk onderwijs in hun dagelijkse lespraktijk?

Tim Post promoveert als onderwijspsycholoog aan de Universiteit Twente bij het onderzoekscentrum Wetenschapseducatie en Talentontwikkeling. Hij ontwikkelt training, coaching en didactische gereedschappen voor leerkrachten in het basisonderwijs voor het stimuleren en inschatten van het nieuwsgierige en creatieve denken van kinderen. Daarvoor staan vormen van onderzoekend, ontwerpend en vakdoorbrekend onderwijs centraal. Samen met leerlingen, leerkrachten, ondernemers en beleidsmakers bouwt Tim aan het onderwijs voor morgen.