keynote: Onderwijs voor morgen

Keynote: Onderwijs voor morgen

Wat kunnen leerkrachten doen om leerlingen aan te zetten tot nieuwsgierig, onderzoekend leren met en vanuit cultuur en W&T? Wat typeert nieuwsgierige leerlingen eigenlijk en welke onderwijsinterventies prikkelen nieuwsgierigheid?
Tim Post onderschrijft dat een integratie van cultuur en technologie kansen biedt voor de talentontwikkeling van kinderen. Het is dus beter te integreren, dan te stapelen. De kunst is allereerst een klasklimaat te scheppen waarin leerlingen het belang en het plezier leren inzien van nieuwsgierig denken. En vervolgens benutten zij kansen om hun vragen te delen, te onderzoeken en te beantwoorden. Tijdens deze keynote zal Tim Post theorie over het stimuleren van het nieuwsgierige denken van leerlingen koppelen aan actuele onderwijsontwikkelingen, zoals W&T, cultuureducatie en 21e-eeuws leren.

Tim Post promoveert als onderwijspsycholoog aan de Universiteit Twente bij het onderzoekscentrum Wetenschapseducatie en Talentontwikkeling. Hij ontwikkelt training, coaching en didactische gereedschappen voor leerkrachten in het basisonderwijs voor het stimuleren en inschatten van het nieuwsgierige en creatieve denken van kinderen. Hierbij staan vormen van onderzoekend, ontwerpend en vakdoorbrekend onderwijs centraal. Samen met leerlingen, leerkrachten, ondernemers en beleidsmakers bouwt Tim Post aan het onderwijs voor morgen.