keynote en workshopbeschrijving 7 november cultuureducatie Deventer

Beschrijving van de keynote en van de workshops op 7 november 2019 bij de netwerkbijeenkomst ‘Verbinding Cultuureducatie met Wetenschap & Technologie’

Keynote
Titel: Onderwijs voor morgen
Wat kunnen leraren doen om leerlingen aan te zetten tot nieuwsgierig, onderzoekend leren met en vanuit cultuur en W&T? Wat typeert nieuwsgierige leerlingen eigenlijk en welke onderwijsinterventies wekken nieuwsgierigheid? Tim Post onderschrijft dat een integratie van cultuur en technologie kansen biedt voor de talentontwikkeling van kinderen. Geen kwestie van stapelen dus, maar integreren. De kunst is allereerst een klasklimaat te scheppen waarin kinderen het belang en het plezier leren inzien van nieuwsgierig denken. En vervolgens kansen benutten om deze vragen te delen, te onderzoeken en te beantwoorden. Tijdens deze keynote zal Tim theorie over het stimuleren van het nieuwsgierige denken van leerlingen koppelen aan actuele onderwijsontwikkelingen, zoals W&T, cultuureducatie en 21e-eeuws leren.

Bio:
Tim Post promoveert als onderwijspsycholoog aan de Universiteit Twente bij het onderzoekscentrum Wetenschapseducatie en Talentontwikkeling. Hij ontwikkelt training, coaching en didactische gereedschappen voor leerkrachten in het basisonderwijs voor het stimuleren en inschatten van het nieuwsgierige en creatieve denken van kinderen. Daarvoor staan vormen van onderzoekend, ontwerpend en vakdoorbrekend onderwijs centraal. Samen met leerlingen, leerkrachten, ondernemers en beleidsmakers bouwt Tim aan het onderwijs voor morgen.


Hieronder een beschrijving van de 6 workshops


2. De Deventer Sluis – Integratie van Wetenschap & Technologie en Cultuureducatie –Saxion/Tech Your Future (45 minuten)
Tijdens dit bezoek aan de Deventer Sluis duiken we niet alleen in de technische achtergronden van de Deventer Sluis, maar vooral ook in de rijke geschiedenis van de Hanzestad Deventer en de rol van water bij de ontwikkeling van Deventer als een van de eerste steden in Nederland. De vroegtijdige ontwikkeling van Deventer als handelsstad biedt ook een rijke cultuurhistorie, waardoor Wetenschap & Technologie en cultuureducatie hier probleemloos geïntegreerd kunnen worden.

Presentatie:
Anika Embrechts, docent Natuuronderwijs en Techniek bij Saxion Hogeschool en het ROC van Twente. Op dit moment werkt Anika samen met leerkrachten van verschillende scholen en stichtingen aan de versterking van W&T in het basisonderwijs. Ze is daarnaast ook co-auteur van het boek Basiskennis Natuur& Techniek van Noordhoff Uitgevers B.V.
PS Deze workshop vindt deels plaats bij de Deventer Sluis (3 minuten lopen) en deels binnen een workshopruimte van de Deventer Gasfabriek<


5. Afstemming Cultuur- en W&T-aanbod op gemeentelijk niveau – W&T-Menu Enschede samen met Freinetschool De Bothoven (45 minuten)
Iedere leerkracht kan zorgen voor culturele educatieve activiteiten voor zijn of haar klas. Dat zelfde geldt voor activiteiten omtrent W&T-educatie. Maar waar vind je overlap tussen deze gebieden? Waar kun je winst behalen in tijd en in leerrendement? Waar, wanneer en hoe kun je het culturele en het W&T-aanbod op elkaar afstemmen?
Freinetschool De Bothoven zoekt dit uit. Zij maken daarbij gebruik van het Cultuurmenu en het W&T-menu. Twee online platforms die een uitgebreid overzicht geven van het educatieve aanbod van Kunst en cultuur (het Cultuurmenu) en Wetenschap en technologie (het W&T-menu) voor alle groepen van het primair onderwijs in Enschede. Tijdens de workshop geven zij samen met Dimitri Lacher, aanbieder op het W&T-menu, een praktijkvoorbeeld waarin de integratie wordt uitgewerkt. Leidend in dit voorbeeld is De Filmfabriek. Een filmleerlijn die De Bothoven samen met Concordia | Film | Theater | Beeldende kunst en Theatermakerij Enschede heeft ontwikkeld.

Presentatie:
Freinetschool De Bothoven Enschede, Dimitri Lasscher (aanbieder W&T Menu), Jory Tolkamp, (coördinator W&T menu)