Instructies Online uitzending ‘Talenten Voeden’ 11 februari

Instructies in verband met ONLINE bijeenkomst ‘Talenten Voeden’ op 11 februari 2021.

Beste deelnemer,

Allereerst hartelijk dank voor uw opgave voor deze bijeenkomst die geheel online is.
Het betreft een bijeenkomst via Zoom die onder leiding staat van Patty van Scherpenzeel. Als moderator zal zij u welkom heten, en het interactieve deel met Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen leiden.

De uitzending van 3 november via Vimeo
Zoals bekend betreft de live uitzending van 3 november een substantieel deel van deze bijeenkomst. Dit onderdeel gaat u rechtstreeks bekijken via Vimeo om daarmee een goede kwaliteit te borgen. Wanneer we Vimeo via Zoom zouden uitzenden, leidt dit tot teveel kwaliteitsverlies.
In het begin van de uitzending ontvangt u via de chat de link naar Vimeo. Die kunt u aanklikken om de uitzending te bekijken. Hiermee kan een klein tijdsverschil zitten in de voortgang bij iedereen maar dat is geen probleem. Wij geven exact aan wanneer via Zoom het interactieve deel begint met Juliette.

Vragen stellen via de chat
Zoom blijft tijdens de gehele uitzending voor u open staan om vragen te stellen en van onze kant eventueel mededelingen te doen. Juliette kan deze vragen dan alvast bekijken, de vragen bundelen en zich voorbereiden op de antwoorden. Tijdens het interactieve deel is het ook mogelijk rechtstreeks te communiceren met Juliette, of via de moderator of via de chat.

Technische ondersteuning
Indien u opstartproblemen heeft of andere technische problemen, kunt u een app sturen naar Rens Hulman of hem zo nodig bellen (06 15 62 60 36). Hij zal u dan advies geven.
 

Andersoortige vragen
Vragen die van andere aard zijn, kunt u ook via de chat stellen. Gerard Venneman zal deze beantwoorden. Ook kunt u hem mailen of een app sturen of bellen indien dit noodzakelijk is (06 30 30 37 16).

Kennis van het boek ‘Talenten Voeden’
Het is raadzaam voorafgaand aan 11 februari al kennis te hebben genomen van het boek ‘Talenten Voeden’, in ieder geval van de globale inhoud. Dat maakt de deelname op 11 februari extra waardevol.

Het programma op 11 februari
Inloggen vanaf 14.45 uur  (de link ontvangt u dinsdag 9 of woensdag 10 februari)
15.00 uur            welkom en uitleg via Zoom door Patty van Scherpenzeel
15.05 uur            bekijken van de uitzending van 3 november via Vimeo (de link staat vanaf dit moment in de chat)
In Zoom staat vanaf dit moment een PPT met daarop informatie over de uitzending en dit tijdschema. Via de chat kunnen vragen worden gesteld.
Er wordt dringend geadviseerd om pauze te nemen tijdens de Vimeo uitzending wanneer dat wordt aangegeven. Het is in totaliteit immers een programma van 3 uur. Er draait overigens wel een pauzefilmpje in Vimeo.
Vanaf  17.30 uur terugkomst in de Zoom-uitzending
17.35 uur            start van het interactieve deel met Juliette Walma van der Molen
18.05 uur            mededeling dat het interactieve deel officieel voorbij is maar deelnemers die dat willen, kunnen doorgaan met discussiëren met Juliette Walma van der Molen.

Indien er nog vragen zijn, verneem ik ze graag.

Met vriendelijke groet,
Gerard Venneman, projectleider
g.venneman@kwto.nl
06 30 30 37 16