Het belang van beroepsoriëntatie in de basisschoolleeftijd

Verwijzingen naar wetenschappelijke onderbouwingen m.b.t. ‘Beroepsoriëntatie in de basisschoolleeftijd’

________________________________________
Uit: factsheet bedrijfsbezoeken
https://www.kwto.nl/wp-content/uploads/2017/11/bedrijfsbezoeken-factsheet-.pdf (SETD – universiteit Twente)
Betrek kinderen in groep 6 en 7 al bij de bedrijfsbezoeken. Zij kunnen zich dan al voorbereiden op de verschillende mogelijkheden en een bredere beeldvorming opdoen over de mogelijkheden en kansen binnen de technische sector.
Om kinderen een bredere blik op de technieksector te geven en hen bewuster te maken van het belang van W&T voor het oplossen van de grote vraagstukken van de toekomst, is het noodzakelijk dat de bedrijfsbezoeken (meer) worden ingebed in het curriculum.
________________________________________
Uit: Beroepsoriëntatie op de basisschool
Op 23 mei 2019 is het onderzoeksrapport ‘Beroepsoriëntatie op de basisschool’ gepubliceerd op het Symposium ‘Als ik later groot ben..
– Start vroeg in de basisschool met beroepsoriëntatie (rond leeftijd 6/7 jaar);
– Zorg voor een breed en divers aanbod van beroepen en activiteiten;
– Combineer beroepeninformatie met talentontwikkeling;
– Houd rekening met de beelden en attitude van de leerkracht.

Op deze manier kunnen we voorkomen dat kinderen op basis van misconcepties beroepen uitsluiten omdat ze denken dat deze niet bij hun identiteit passen. Het voorkomen van deze misconcepties en (onterechte) afwijzingen van beroepen is van groot belang en het uitsluiten van beroepen een vrijwel onomkeerbaar proces is.

Op basis van dit rapport heeft Techniektalent.nu (thans Platform Talent voor Technologie) een whitepaper ontwikkeld.

________________________________________
Uit: Talenten Voeden: Wat zijn de ingrediënten voor toekomstbestendig leren?
https://www.kwto.nl/talenten-voeden-walma-van-der-molen/

Kennis over vervolgopleidingen en baankansen (pagina 30/31)
Met name voor de leerlingen die een VMBO advies krijgen (ruim 50% van de leerlingen), geldt dat zij al in het basisonderwijs kennis zouden moeten opdoen over de mogelijkheden binnen de verschillende VMBO en MBO profielen. Daar wordt nu nog heel weinig aan gedaan, terwijl juist deze leerlingen al in hun tweede VO-leerjaar een richting moeten kiezen.
Veel leerlingen (en hun ouders) realiseren zich niet dat juist binnen allerlei technische richtingen veel baankansen zijn en blijven, terwijl binnen de economisch-administratieve en juridische richtingen op MBO en zelfs HBO niveau de komende jaren sprake zal zijn van verregaande automatisering en daarmee verlies van taken en banen.
Voor alle leerlingen (niet alleen voor diegenen waarvan we denken dat zij een VMBO-advies zullen krijgen) geldt overigens dat we al in het basisonderwijs alert moeten zijn op wat we noemen ‘vroege beroepsuitsluiting’. Onderzoek laat zien dat kinderen vaak al rond een jaar of negen sterke sekse-stereotype ideeën ontwikkelen en gevoel krijgen voor de status die samenhangt met bepaalde beroepsprofielen.
Het is natuurlijk niet zo dat we alle leerlingen naar dergelijke richtingen zouden moeten toeleiden, maar het is jammer als zij door een gebrek aan kennis en de verkeerde beeldvorming hun mogelijkheden al vroeg uitsluiten.
________________________________________