Nieuw Talentenlab EKC De Olijfboom Deventer meer dan alleen een uitdaging voor de eigen school

Evangelisch Kindcentrum de Olijfboom, als basisschool in 2011 gestart in Deventer, is een innovatieve school die voortdurend op zoek is om leerlingen meer kansen te bieden. Onderzoekend en Ontwerpend Leren is een belangrijk speerpunt en met het Talentenlab dat onlangs werd geopend, is een belangrijke stap gezet om OOL ook daadwerkelijk vorm te geven. De innovatiesubsidie van KWTO is een belangrijke stimulans geweest om het Talentenlab te realiseren. Het is ook bedoeld om andere scholen gebruik te laten maken van het Talentenlab evenals de eigen BSO.
Het Talentenlab nodigt uit tot experimenteren. Er zijn vijf hoeken: een timmer-, kook-, elektro-, programmeer- en creahoek. Leerkrachten moeten het gevoel krijgen wat er mogelijk is; ze gaan zelf projecten bedenken en testen. Wat dat betreft moeten de eigen leerkrachten zich ook nog verder ontwikkelen door te experimenteren.
Voor 3 teamleden betekent dit een deelname aan de post-hbo opleiding Onderwijskundig Expert Wetenschap en Technologie bij Saxion. Voor hen een ideale mogelijkheid om niet alleen zelf stappen te zetten, maar ook de andere teamleden mee te nemen bij hun verdere ontwikkeling. Een groot voordeel hierbij is het dat zij met meer teamleden van dezelfde school aan de opleiding deelnemen, mede in verband met continuïteit. De directeur is, op basis van visie, de drijvende kracht achter Onderzoekend en Ontwerpend Leren.
Daar blijft het overigens niet bij. Ook het betrekken van bedrijven is een belangrijk speerpunt. Dit wordt de komende tijd verder vormgegeven samen met de bibliotheek en 4 andere scholen. Daarbij is in ieder geval het ICT-bedrijf Topicus bij betrokken. Voor deze 4 andere scholen een ideale mogelijkheid om ook gebruik te maken van het Talentenlab van De Olijfboom. Dat de nieuwe bibliotheek straks een eigen lab heeft, vergroot de mogelijkheden voor nog meer scholen in Deventer om OOL ook buiten de eigen school vorm te geven. Kansen volop in Deventer dus om veel te leren door te doen. De uitdaging is aan de scholen in Deventer.

  • 23/03/2018