Teamcursus leidt tot ontwerpen van lessen op SBO De Windroos Oldenzaal

We hebben in 4 dagdelen deelgenomen aan de scholing Onderzoekend leren, Talentontwikkeling Wetenschap en Techniek. Onze leerkrachten hadden een grote eigen inbreng, maar kregen ook de opdrachten mee om in de groep te werken. De praktijkopdrachten zijn door de collega’s uitgevoerd en gedeeld met de collega’s: erg inspirerend. Na de presentaties, die elke leerkracht voor de andere collega’s heeft gegeven, gaan we dit schooljaar aan de hand van thema’s met elkaar lessen ontwerpen. We gaan de verbinding met de vakken wereldoriëntatie hierbij leggen. In februari 2018 wederom een presentatie en van daaruit wordt de strategie bepaald hoe we dit gaan borgen