Lego Education inspiratie tot W&T en Talentontwikkeling op 3 scholen van St. De Mare Olst-Wijhe

Dit cluster van 3 scholen van stichting De Mare heeft met het gehele team professionalisering gevolgd gericht op Lego Education (van duplo tot programmeren) en Onderzoekend en Ontwerpend Leren: hoeveel Lego materiaal moet beschikbaar zijn; hoe zet je dit materiaal goed in; hoe kom je tot een goede leerlijn; hoe kom je met gerichte vragen verder met leerlingen; hoe gebruik je deze werkwijze ook binnen andere vakken?
W&T en Talentontwikkeling wordt naast de lessen in de klas ook benut in het talentenuur. Talenten van enthousiaste collega’s worden ingezet voor kinderen die zelf vinden dat ze ook talent hebben, een win-win situatie voor leerling èn leerkracht.