Een aanspreekpunt

KWTO hield een uitgebreid interview met Henk Brink en Jan ten Napel van STO over de samenwerking met PO. OP deze site staat hiervan het volledige interview. Link.

Hieronder staan echter de specieke aspecten die in dit interview zijn besproken.

Verbinding PO en VO
Wat is voor leerlingen in het PO eigenlijk belangrijk als het gaat om W&T en waar het VO op verder kan voortborduren? Henk: “Dan moet je op twee zaken goed insteken. Aan de ene kant de verwondering en nieuwsgierigheid bij kinderen op gang brengen. Maar ook moet het VO gaan kijken wat het basisonderwijs met W&T nu doet en hoe zij daar vervolgens op kunnen aansluiten. Die aansluiting is cruciaal, anders doen we in het PO iets waar het VO niet mee verder kan. Die actie is nu mogelijk door de financiële middelen vanuit STO. Jan is daarvoor vanuit STO voor ons absoluut de linking pin, hij kan die verbinding tot stand brengen.”

Onderzoekend en Ontwerpend Leren en Talentontwikkeling                                                                                                   Tot slot: W&T kent twee fundamentele speerpunten: Onderzoekend en Ontwerpend Leren en Talentontwikkeling? Hoe komt dit terug in het VO waaronder het vmbo? Henk: “Ik kan alleen spreken voor het PO. Nagenoeg alle PO-scholen van Chrono zijn hier actief mee bezig, al vanaf de voorloopscholen. Onze directeuren zijn hier ondernemend mee aan de slag zoals via gerichte scholing en door het kiezen van methoden die hierop aansluiten. Hier word ik echt warm van. Daarnaast constateer ik dat de nieuwe lichting leerkrachten al direct is opgeleid in dit denken en doen, een compleet nieuwe dimensie in het onderwijs.” Jan reageert hierop: “Het is uniek voor onze regio dat alle docenten in de onderbouw van de VO-scholen een praktijk opleidingsteam aan het vormen zijn, vooral om de connectie vanuit Onderzoekend en Ontwerpend Leren en Talentontwikkeling vorm te gaan geven. Inmiddels hebben alle VO-scholen in de regio hier docenten voor aangemeld en wij bieden dit aan vanuit STO in samenwerking met TechYourFuture. Het doel is om hier in zowel PO als in het VO op een goede manier invulling aan te geven. Kortom, aan de doorlopende leerlijn wordt écht aandacht besteed, gericht op Onderzoekend en Ontwerpend Leren. Talentontwikkeling geven wij vorm via het concept van LOB.”

Henk Brink en Jan ten Napel: sleutelfiguren in de brug tussen W&T en STO                                                                   Henk Brink is voorzitter van het College van Bestuur van Chrono, schoolbestuur voor christelijk basisonderwijs in de gemeente Hardenberg: “Ik ben namens alle 14 schoolbesturen voor PO een kartrekker in deze regio om Wetenschap & Technologie structureel een stevige plek te geven. Daarvoor zoek ik samenwerking met partijen die daaraan een belangrijke bijdrage kunnen leveren zoals STO.” Henk is ook lid van de stuurgroep van KWTO. Jan ten Napel is sinds september 2018 vanuit Vechtdal College projectleider/programmamanager STO in de regio Noordoost-Overijssel en Zuidoost-Drenthe. Jan is daarnaast onder andere Leerplankundige Sterk Beroepsonderwijs SLO en Auditor Landstede Groep.

verdeling

test

Development
Design
Marketing