1. De voorbereiding op school bij techniekdagen – Gerardus Majella Broekland

1. De voorbereiding op school bij techniekdagen– basisschool Gerardus Majella Broekland
Basisschool Gerardus Majella uit Broekland (gem. Raalte) doet al sinds 2006 mee aan de jaarlijkse Techniekdagen Onderwijs Salland. Deze vinden plaats in het weekend, waarbij kinderen van groep 6 t/m 8 samen met hun ouders 6 à 7 bedrijven kunnen bezoeken.
Vanuit de organisatie worden lesbrieven en een promotiefilm aangeboden aan de deelnemende scholen. Binnen de lesbrieven wordt een beroep gedaan op onderzoekend en ontwerpend leren aan de hand van steeds één centraal thema zoals: recycling, voorzieningen voor senioren, milieu, verzorging van huisdieren etc.
De presentator, zelf leraar in groep 8, zet uiteen hoe de aanpak op haar school verloopt vanaf het moment dat het thema van het jaar geïntroduceerd wordt tijdens een informatiemiddag tot aan het eindproduct dat tentoongesteld wordt tijdens het techniekweekend. Ook gaat zij in op de wijze waarop leerlingen en ouders geënthousiasmeerd worden om deel te nemen en de verschillende bedrijven te bezoeken?
Presentatie:
Hubertien Kappert, coördinator W&T en leraar groep 8 Gerardus Majella in Broekland