Boeiende W&T dag met bedrijfsbezoek voor toekomstige leerkrachten in Salland

Dankzij een goede samenwerking tussen mijnplein, stichting voor bijzonder primair onderwijs in Salland, en KWTO is de jaarlijkse stagiairedag van genoemde stichting op 27 november een groot succes geworden. Meer dan 100 toekomstige leerkrachten, onderwijsassistenten en opleidingscoördinatoren namen deel aan een uitgebalanceerd programma. Na een lezing van Tim Post van Universiteit Twente bezochten de deelnemers één van de zeven participerende bedrijven. Plenair werd vervolgd met een inspirerend praktijkvoorbeeld Wetenschap & Technologie door Hubertien Kappert van basisschool Gerardus Majella in Broekland, waarna de deelnemers in kleine groepen uiteen gingen voor een vooruitblik op de toepassing in de eigen schoolpraktijk.
Tim Post maakte, vanuit de methodiek Talenten Voeden en het daaraan gekoppelde onderwijs, een link naar het belang van bedrijfsbezoeken en hoe je die effectief organiseert. Hubertien Kappert bracht vanuit haar eigen ervaring als basisschoolleerkracht over het voetlicht hoe zij dit in haar eigen schoolpraktijk handen en voeten geeft. Samen met het bedrijfsbezoek een geïntegreerd totaalprogramma, waarna de toekomstige leerkrachten uitgedaagd werden na te denken over de toepassing in de eigen schoolpraktijk.

De excursies bij de zeven deelnemende bedrijven werd steeds voorbereid door een leerkracht vanuit de werkgroep, een projectleider van KWTO en één of meer betrokkenen van het bedrijf. De bereidheid en het enthousiasme van de bedrijven was groot. De betrokkenheid van steeds één van de leerkrachten uit de werkgroep bij de voorbereiding van het bedrijfsbezoek voedde niet alleen het enthousiasme van de werkgroep leden maar straalde ook de nauwe samenwerking uit.
De deelnemende bedrijven waren: Veldhuis Media, Maan Group, Veenhuis Machines, Veldkamp, Bepacom, Mint Interieur, Pan Oston.
Het unieke concept kan uiteraard ook benut worden door andere schoolbesturen, al dan niet ondersteund door KWTO.