“Het belang van bedrijfsbezoeken en belangrijke voorwaarden”, Keynote Tim Post

Het belang van bedrijfsbezoeken en belangrijke voorwaarden (keynote)
“Waarom is W&T (Onderzoekend & Ontwerpend Leren) binnen basisscholen zo belangrijk ? Welke bijdrage levert dit aan talentontwikkeling van kinderen en in het bijzonder talenten die te maken hebben met techniek en wetenschap? Op welke leeftijd moeten we daarmee al beginnen om vroege uitsluiting van technische beroepen te voorkomen? Wat is de rol van ouders hierbij?”
Tim Post zal ingaan op bovenstaande vragen en wat dit betekent voor het onderwijs in de 21e eeuw. Welke houding en vaardigheden moeten sterker ontwikkeld worden en welke bijdrage kunnen technische bedrijven daaraan leveren? Specifiek gaat Tim in op de voorwaarden die belangrijk zijn wanneer basisscholen en regionale bedrijven samenwerken en wat voor beide partijen een ideale opbrengst is. De technische talenten van kinderen moeten immers zodanig worden gevoed dat het ook beklijft. Bedrijven hebben er vanzelfsprekend groot belang bij dat er straks regionaal voldoende technici zijn om samen diverse (maatschappelijke) problemen op te lossen, van de duurzame energievoorziening in huis tot aan de watervoorziening in Afrika. Veel regionale bedrijven opereren immers wereldwijd.
Keynote: Drs. Tim Post, onderzoeker bij de Universiteit Twente, is gespecialiseerd in de methodiek Talenten Voeden. In het najaar van 2019 gaat hij promoveren op dit onderwerp. Tim Post heeft eerder voor KWTO onderzoek gedaan naar de effecten van een techniekdag met daarin diverse aanbevelingen.