Begeleidende brief bij matrix KWTO inzake menu basisscholen Nationaal Onderwijsprogramma

Aan de directeuren en schoolbesturen in het werkgebied van KWTO

De kans is groot dat u in deze periode aan de slag bent met het ontwikkelen van plannen om uitvoering te geven aan het Nationaal Programma Onderwijs. Dit plan biedt u gelegenheid om ten gevolge van Corona eventueel ontstane vertragingen in de ontwikkeling van kinderen te verminderen. Positiever geformuleerd biedt NPO kansen om de kwaliteit van onderwijs aan kinderen op uw school op een (nog) hoger niveau te brengen.

Om tot goede plannen te komen verlangt het ministerie van OC&W dat u een scan invult. Daarnaast heeft het ministerie een menukaart ontwikkeld die u verder kan helpen om tot een goed plan en de juiste interventies te komen. In deze menukaart zijn diverse aspecten (A t/m F) uitgewerkt waarbij per aspect is aangegeven (op basis van buitenlands onderzoek) welke effecten  worden verwacht bij interventies en hoeveel deze kosten.

Vanuit KWTO zijn we u graag behulpzaam om mede invulling te geven aan de menukaart op uw school. Wanneer u naar de diverse aspecten in de menukaart kijkt, denkt u mogelijk niet direct aan activiteiten waar KWTO zich op richt. Toch denken wij dat Wetenschap & Technologie, Onderzoekend en Ontwerpend Leren en Talenten Voeden belangrijke impulsen kunnen zijn om de ontwikkeling van kinderen op meerdere terreinen te versterken.

Als bijlage treft u een matrix aan waarin per hoofdstuk en per aspect door ons wordt aangegeven waar en hoe W&T, OOL en Talenten Voeden een bijdrage kunnen leveren. Uiteraard vereisen deze ingrediënten een specifieke uitwerking voor uw eigen school maar hopelijk zet deze, door ons uitgewerkte, menukaart u aan het denken om een verdere koers te bepalen.

Uiteraard zijn we graag bereid met u hierover van gedachten te wisselen.

In ieder geval veel succes met het ontwikkelen van plannen en het (eventueel) benutten van de bijgevoegde matrix.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan vernemen we ze graag. Uw bijdrage wordt zeer op prijs gesteld, mede omdat we de matrix vooral zien als een instrument dat verder aan- en ingevuld dient te worden.

KWTO