Alle workshops symposium Praktijkklassen Zutphen

Alle workshops symposium Praktijkklassen Zutphen 14 oktober 2021

1. St. Accrete NW-Overijssel

Jan Spanjer en Harry Bouwman van St. Accrete in NW-Overijssel zetten uiteen hoe zij in november 2017 zijn gestart met de praktijkklassen voor leerlingen vanaf 10 jaar. Op advies van Tim Post werd dit al spoedig naar beneden bijgesteld en worden leerlingen geselecteerd vanaf groep 5. Accrete beschikt over drie praktijklokalen met daarin een professionele horecakeuken en een techniekgedeelte. Hier werken de leerlingen één dagdeel per 14 dagen aan de hand van door Accrete ontwikkelde lesbrieven. Om de week gaan de leerlingen aan de slag in een bedrijf. Zo maken zij kennis met allerlei beroepen. Naast het leren van diverse praktische vaardigheden doet deze wijze van werken een enorm beroep op de sociale vaardigheden. De succeservaringen die de leerlingen opdoen bij de praktijklessen hebben ongelooflijk veel invloed op hun zelfbeeld. Kinderen veranderen, worden blij en raken meer gemotiveerd. jaspanjer@accrete.nl
De praktijklokalen worden tevens ingezet voor lessen aan groep 1 t/m 8.

 

2. De Wiekslag Tubbergen

Gisela Kosters – Hagedoorn, begeleider van de Klusklas van basisschool De Wiekslag in Tubbergen, zal tijdens een interactieve workshop uiteenzetten vanuit welke drive zij school én ouders heeft geïnspireerd om de Klusklas voor leerlingen uit groep 8 op te zetten. De Klusklas van De Wiekslag richt zich sinds 2019 op leerlingen die veel met hun handen kunnen presteren en meer begaafd zijn op praktisch gebied. Het zijn die leerlingen bij wie de cognitieve prestaties stagneren, een eigen leerlijn hebben op één of meerdere hoofdvakken en naar verwachting zullen instromen op PRO, LWOO of VMBO B. Leerlingen voeren gedurende één dag per week  diverse praktische taken en opdrachten uit bij lokale bedrijven. De dag bestaat zowel uit een praktisch deel bij de bedrijven als een theoretisch verwerking op school. De theorie staat daarbij in relatie tot de praktijk van het bezochte bedrijf. Tevens is er in de Klusklas veel aandacht voor de ontwikkeling van de persoonlijke en sociale vaardigheden van de leerling. Laat u zich op 14 oktober inspireren aan de hand van eigen ervaringen! g.kosters@dewiekslag.nl

 

 

3. De Bron Wezep

Op basisschool cbs De Bron in Wezep merken ze dat er behoefte is aan meer uitdaging voor leerlingen uit groep 7 en 8 die meer begaafd zijn op praktisch gebied. Onderwijs volg je niet alleen met je hoofd, maar ook met je hart en handen. In de klusklas gaan leerlingen  dan ook elke dinsdagochtend 2 uur aan de slag met hun handen. In een klusklas komen kinderen bij elkaar om iets te leren in de praktijk. Dit kunnen vaardigheden zijn zoals timmeren, koken en dieren verzorgen, maar ook ramen wassen of de tuin bijhouden. Doelen hierbij zijn dat de leerlingen (zelf)inzicht krijgen door uitvoeren en evalueren, leren samenwerken en overleggen en de school vindt het belangrijk dat leerlingen zelfvertrouwen hebben; besef van eigenwaarde en besef van hun capaciteiten. Het is van belang dat leerlingen leren waar hun kwaliteiten liggen, daarom wordt een zo afwisselend mogelijk programma aangeboden.
Vertegenwoordigers van deze school gaan tijdens de workshop in op o.a. de volgende vragenWanneer komt een leerling in aanmerking voor de klusklas? Wat wordt er in de klusklas aangeboden? Wat zijn onze ervaringen en die van onze leerlingen met de klusklas? Wat zijn de effecten op langere termijn? info@elvriecroes.nl

 

4. St. Op Kop Vollenhove & Steenwijk

Mathilde Benak, begeleider van één van de OpMaat klassen van St. Op Kop in Vollenhove en Steenwijk verzorgt een interactieve sessie waarin naast de leeractiviteiten ook verhalen van leerlingen over het voetlicht worden gebracht. Sinds 3 jaar heeft Stichting Op Kop deze praktijkklassen waarin onderwijs wordt geboden dat perfect aansluit op de doelgroep. En het is de OpMaat naar de middelbare school. Met de lessen die worden aangeboden, wordt aangesloten op de profielen die worden aangeboden op de middelbare school. De lesbrieven maken de leerkrachten zelf. Omdat zij als geen ander weten wat de leerlingen willen leren en wat dus hun interesse heeft.
Er wordt gekookt, gezaagd, geboord en leerlingen leren van alles over de natuur en nog veel meer dingen en ze gaan ook op excursie. Want leren gebeurt ook buiten het klaslokaal! Het sociaal- emotionele aspect is ook heel belangrijk. Hoe de school dit doet? Kijk op 14 oktober tijdens de workshop naar de info-film! Mathilde.Benak@stichtingopkop.nl