Inspiratieworkshop voor schoolteams (ook in schooljaar 2019-2020 kosteloos)

Inspiratieworkshop voor schoolteams (ook in schooljaar 2019-2020 kosteloos)

  • Op eigen school

KWTO biedt ook in schooljaar 2019-2010 inspiratieworkshops W&T aan voor schoolteams. Dit is kosteloos totdat het beschikbare budget is verbruikt. Het gaat steeds om een eenmalige bijeenkomst van 2,5 à 3 uur.
De inspiratieworkshops zijn gebaseerd op de nascholing W&T die betreffende aanbieders voor schoolteams verzorgen. Deelname is kosteloos dankzij  financiering door KWTO.
De financiering van een eventuele teamscholing dient uit de eigen middelen vanuit de prestatiebox gerealiseerd te worden.
Voorwaarde is dat de directeur van de school een gesprek voert met één van de projectleiders van KWTO over het W&T beleid op de school (indien een dergelijk gesprek nog niet eerder heeft plaatsgevonden).
Neem contact op met één van de projectleiders van KWTO.