Dr. Tim Post in nieuwsbrief STO Twente: “Sterk Techniekonderwijs (STO) gebaat bij meetbare techniekpromotie”

Dec 2021

Dr. Tim Post in nieuwsbrief STO Twente: “Sterk Techniekonderwijs (STO) gebaat bij meetbare techniekpromotie”

Tim Post adviseert STO Twente: “Onderwijsontwikkeling begint met meetbare opbrengsten, niet met lesmiddelen. De hamvraag is hoe onze ambitie zich vertaalt in effectieve techniekpromotie voor onze doelgroepen. Deze opbrengstgerichte aanpak borgt dat uitwerkingen van onze ambitie leiden tot doeltreffende onderwijsactiviteiten. Dit advies druk ik álle STO-regio’s in Nederland op het hart.” Lees verder.