Achtergrondinformatie boek ‘Talenten Voeden’ en symposium van 3 november

Uit de uitnodiging voor het symposium op 3 november

Eind januari heeft KWTO het boek ‘Talenten Voeden’ gelanceerd. Het boek is inmiddels ruim 1.100 keer (1 november 2020)/ 1450 keer (1 december 2021) keer gedownload.
In navolging van deze lancering wordt tijdens een online symposium op 3 november dieper ingegaan op het boek en de verschillende ingrediënten voor toekomstbestendig en dieper leren. De auteur, Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen, zal de keynote verzorgen. Daarnaast geeft Dr. Tim Post een lezing waarbij hij ingaat op het stimuleren van nieuwsgierigheid in de klas. Drs. Patrick Schutte zal vanuit docentperspectief het meekrijgen van het team en het invoeren van andere lesroosters onder de loep nemen. Drs. Niels van Leuteren zal  namens de onderwijsinspectie ingaan op ‘Talenten Voeden’ in relatie tot het huidige en nieuwe inspectiekader. Aansluitend vindt een interactieve forumdiscussie plaats.

Het boek is een overkoepelend raamwerk en gids tegelijk voor iedereen werkzaam in het onderwijs, maar ook daarbuiten. ‘Talenten Voeden’ laat zien welke wetenschappelijk bewezen elementen kunnen bijdragen aan toekomstbestendig en dieper leren. Met zowel praktische handvatten voor starters in deze materie alsook talloze bronnen en verwijzingen voor wie meer ervaren is met toekomstbestendig en dieper leren en de verdieping zoekt. Juliette: “Deze uitgave laat zien wat het verschil is tussen onderwijzen en werkelijk leren. Plus wat er nou écht werkt als je met je onderwijs over wilt gaan naar werkelijk leren voor de lange termijn. Het boek geeft op een toegankelijke manier inzicht in de belangrijkste psychologische inzichten over dieper leren en laat zien welke stappen scholen kunnen zetten, zonder direct hun hele onderwijs overhoop te halen”.
“Het boek is bedoeld om uit te dagen tot lezen en vooral ook: hérlezen. Dit herlezen benadruk ik sterk, want dan valt het kwartje en ga je de verbanden zien tussen de onderlinge ingrediënten en hoe je deze kunt bevorderen. Je ontdekt hierdoor hopelijk nieuwe inzichten, waardoor je jezelf meer en meer ontwikkelt op het vlak van talenten voeden, bij leerlingen maar ook bij jezelf! In die zin is het een denk- én doe-boek. Theorie en praktijk vullen elkaar aan. Hopelijk daagt het scholen uit om als team hiermee aan eigen professionalisering te gaan doen en tot vrijelijk experimenteren met ‘Talenten Voeden’. Want ik zeg altijd: Je kunt het eigenlijk niet fout doen, durf te proberen. Na die experimenteerfase, waarin je alles kunt oppakken, laat het boek je ook zien hoe je vervolgens in je eigen onderwijssetting het voeden van talenten structureel invoert en borgt.”

Vragen die centraal staan:
•Hoe kunnen we leerlingen actiever betrekken bij hun eigen leren?
•Hoe kunnen we kinderen dieper en voor de langere termijn laten leren?
•Hoe kunnen we ieders talenten of kwaliteiten herkennen en voeden?
•Moeten we het onderwijs werkelijk anders gaan inrichten?
•Welke rol spelen ‘wetenschap en technologie’, ‘onderzoeken en ontwerpen’, ‘ontdekken’ en ‘21e-eeuws leren’?
•Welke ingrediënten leiden, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek, echt tot toekomstbestendig leren?
•Wat kun je als school en leerkracht zelf doen om je onderwijs stapsgewijs te verbreden en verdiepen?

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden ‘Talenten Voeden’ te integreren in je onderwijs? Ben je op zoek naar inspirerende inzichten en praktische handvatten? Neem dan op dinsdagmiddag 3 november deel aan het online symposium vanuit de Gasfabriek in Deventer! Lees voor meer informatie het interview met Prof. Dr. Juliette Walma van der Molen en het boek ‘Talenten Voeden’. Je kunt ook rechtstreeks naar de online leesversie of naar de downloadversie.