4. W&T en Cultuureducatie zonder extra werkdruk

6. W&T en Cultuureducatie zonder extra werkdruk
Cultuureducatie & Wetenschap en Technologie geïntegreerd op een basisschool -Jenaplanschool Heerde (45 minuten) 

Werken vanuit de SLO-kerndoelen ‘Oriëntatie op jezelf en de wereld’ en ‘Kunstzinnige Oriëntatie’ geeft ruimte aan cultuureducatie en wetenschap en technologie (W&T). Jenaplanschool Heerde heeft deze kerndoelen gecombineerd met Bètaburgerschap en heeft daarvoor in 2018 de Peter Petersenprijs gewonnen.
Technologie kan ingezet worden bij alle bovengenoemde domeinen.

Bèta Burgerschap bestaat uit kennis over W&T in een context van maatschappelijk relevante vragen en uit groepsgewijs probleem oplossen: leren luisteren, argumenteren, tot oplossingen komen. Kritisch leren denken en problemen oplossen vanuit verschillende standpunten en niet zomaar aannemen wat er allemaal gezegd wordt. Zaken als waterverspilling, de plastic soep en het recyclen van bijvoorbeeld spuitbussen zijn al aan de orde geweest.
Jenaplanschool Heerde werkt met een flexibel stappenplan en de leerlingen krijgen de mogelijkheid op onderzoek uit te gaan. Op deze wijze wordt hun nieuwsgierigheid geprikkeld en gaan zij verder op pad om oplossingen te zoeken en antwoorden te vinden.

In deze workshop laat de school zien dat het onderwijs op deze manier vormgeven geen extra werkdruk geeft, maar wel verbetering en verdieping. Vanuit deze gedachte is een format ontwikkeld dat inzicht geeft hoe er met bovenstaande informatie wordt gewerkt zowel t.a.v. W&T als Cultuureducatie.

Miriam Bosch-Rave, Mariël Bastiaan en Marianne Bosch-Major verzorgen deze workshop en zijn allen werkzaam als leerkracht op Jenaplanschool Heerde.