3. Techniek in combinatie met burgerschap – basisschool De Zwaluw – 1 april 2020 Zutphen

3. Techniek in combinatie met burgerschap 
Interesseer jij je als docent of medewerker van een bedrijf in de vraagstukken uit de huidige maatschappij? Zoals kernenergie, klimaatverandering, antibiotica in de veehouderij, de plastic soep of het smelten van de poolkappen. Misschien omdat het je droom is om ooit een Tesla voor het schoolplein te parkeren, of omdat je weet dat er méér opgeleide mensen nodig zijn in je bedrijf om energietransitie te realiseren. In deze workshop laat basisschool de Zwaluw zien hoe zij samenwerking met technische bedrijven realiseren door schoolbreed te werken aan een maatschappelijk-technologische vraagstuk. Hiervoor hebben zij leeractiviteiten ontwikkelt die gebaseerd zijn op de principes van Bèta Burgerschap. In het project bedenken en kiezen leerlingen oplossingen door zich te verdiepen in verschillende perspectieven en gebruik te maken van technische kennis, die zij onder andere opdoen tijdens een bedrijfsbezoek. Deze aanpak is daardoor niet alleen burgerschapsvormend, maar ook beroepsvoorbereidend. Je verlaat de workshop met nieuwe ideeën om de verbinding tussen het onderwijscurriculum en bedrijfsbezoeken te leggen en te verduurzamen.

Alvast verdiepen? Download gratis het boek via https://www.techyourfuture.nl/a-1354/praktijkboek-beta-burgerschap 

Presentatie:
René Scholten, Carmen Coobs en/of Lieke Groot Ulen, Basisschool de Zwaluw in Markelo.
Jory Tolkamp, onderzoeker + trainer lectoraat vernieuwingsonderwijs Saxion