3. “Staat daar nou echt een auto in de school?”- obs De Woordhof