3. Afstemming Cultuur- en W&T-aanbod is winst voor scholen

5. Afstemming Cultuur- en W&T-aanbod is winst voor scholen 
Afstemming Cultuur- en W&T-aanbod op gemeentelijk niveau – W&T-Menu Enschede samen met Freinetschool De Bothoven (45 minuten)

Iedere leerkracht kan zorgen voor culturele educatieve activiteiten voor zijn of haar klas. Datzelfde geldt voor activiteiten omtrent W&T-educatie. Maar er is winst te behalen in tijd en in leerrendement, door te zorgen voor overlap tussen deze gebieden. Waar, wanneer en hoe kun je het culturele en het W&T-aanbod op elkaar afstemmen?
Freinetschool De Bothoven is dit aan het onderzoeken. Zij maakt daarbij gebruik van het Cultuurmenu en het W&T-menu. Twee online platforms die een uitgebreid overzicht geven van het educatieve aanbod van Kunst en Cultuur (het Cultuurmenu) en Wetenschap en Technologie (het W&T-menu) voor alle groepen van het primair onderwijs in Enschede.

Tijdens de workshop geven zij samen met Dimitri Lacher, aanbieder op het W&T-menu, een praktijkvoorbeeld waarin de integratie wordt uitgewerkt. Leidend in dit voorbeeld is De Filmfabriek. Een filmleerlijn die De Bothoven samen met Concordia | Film | Theater | Beeldende kunst en Theatermakerij Enschede heeft ontwikkeld.

Freinetschool De Bothoven Enschede, Dimitri Lasscher (aanbieder W&T Menu) en Jory Tolkamp, (coördinator W&T menu) verzorgen deze workshop gezamenlijk om zowel de structuur, het aanbod en de wijze waarop een school daar gebruikt van maakt voor het voetlicht te brengen.