Almelo

In Almelo bestaat het voornemen een Platform Techniek Almelo of een brede Technetkring op te richten. Vanuit de Week van de Techniek zitten het PO, de 3 scholen voor VO en de bedrijven al met elkaar aan tafel evenals de vmbo carroussel. Ook de gemeente Almelo is sterk betrokken. Om activiteiten nog beter op elkaar af te stemmen is een meer structureler overleg en afstemming wenselijk.
De volgende grotere schoolbesturen zijn actief in Almelo: PCBO Noord Twente, Opoa en Quo Vadis.