Subregio's & activiteiten

KWTO sluit in de verschillende subregio's aan bij samenwerkingsverbanden van bedrijven, overheid en andere instellingen
In het kader van het strategisch regionaliseren worden de ontwikkelingen in de subregio benut en verder gestimuleerd om Wetenschap & Technologie bij de basisscholen en onderbouw VO te implementeren en te borgen.
Eén of meer stuurgroepleden vanuit de scholen hebben daartoe een ambassadeursfunctie op zich genomen waarbij die ook het eigen netwerk van schoolbesturen benut om hen nadrukelijker te verbinden met de projectleiders van KWTO en de diverse activiteiten.
In de submenu's treft u een overzicht aan van de subregio's waarin stuurgroepleden actief zijn. Daarnaast wordt een aantal specifieke activiteiten genoemd waarin de samenwerking o.a. gestalte krijgt.