Landelijk Techniekpact

Het Landelijk Techniekpact ligt ten grondslag aan de huidige subsidieperiode voor W&T. Dit Techniekpact kent 12 doelstellingen waarvan de eerste 3 betrekkeing hebben op o.a. het PO.

Doel 1

Basisscholen bieden in 2020 structureel W&T aan;

Doel 2

Leerkrachten beter toerusten op het aanbieden van W&T;

Doel 3

Versterken van publiek-private samenwerkingen in primair en voortgezet onderwijs;
 
Om te zorgen voor een goede regionale inbedding, is Nederland opgesplitst in 5 landsdelen w.o. Landsdeel Oost met de provincies Gelderland en Overijssel.
Zie voor meer informatie o.a.http://www.techniekpact.nl/  en de samenvatting van 6 pagina's.