Patty van Scherpenzeel: Succesvolle integratie KWTO en (Top)Talenten PO in de regio Oost

Succesvolle integratie KWTO en (Top)Talenten PO in de regio Oost                                  

Vanaf de start in 2014 hebben het netwerk (Top)Talenten en KWTO nauw samen gewerkt. Als projectleider voor KWTO en kwartiermaker (top)talenten PO heb ik een rol binnen beide organisaties. Een logische stap was het dan ook begin dit kalenderjaar - organisatorisch en  praktisch voor besturen en scholen - KWTO en het Talentnetwerk PO te integreren.

Zowel bij W&T, liever gezegd onderzoekend en ontwerpend leren, als bij de ontwikkeling van (top)talenten geldt dat kinderen uitgedaagd willen worden. Uitdagen kan alleen in een rijke leeromgeving die dit ondersteunt door te appelleren aan hogere denkvaardigheden, onderzoeksvaardigheden, metacognitieve vaardigheden, het ontwikkelen van een nieuwsgierige-kritische-onafhankelijke houding en zelfvertrouwen en zelfinzicht. Zowel bij onderzoekend en ontwerpend leren als bij de ontwikkeling van (top) talenten is de rol van de leerkracht  essentieel. De leerkracht moet durven loslaten en als professional vooral coachend bezig zijn. Niet de methode is leidend, maar de nieuwsgierigheid en de verwondering van kinderen. De methode dient dan hooguit nog als inspiratiebron.

Inspirerend onderwijs, dat alle leerlingen uitdaagt en stimuleert hun talenten te ontdekken, en doorlopende leerlijnen vormen mijn persoonlijke drijfveer en bieden de meeste kans (top)talenten tot bloei te laten komen en te blijven ontwikkelen. Op basis van jarenlange expertise met name als onderwijsadviseur, maar ook als leerkracht en docent, heb ik ervaren dat teamscholing het fundament vormt voor de ontwikkeling en borging van visie en schoolbeleid en het ontwikkelen van de doorgaande leerlijnen. Schoolleiders en bestuurders spelen daarin mijns inziens een cruciale rol. Ik denk graag met u mee!

Tot slot :

Neefje (14), 1 maand op het voorgezet onderwijs in Nederland na een verblijf van 3 jaar in Zuid-Afrika, vraagt zich oprecht maar ook boos af : "Waarom beoordelen scholen hier op basis van de fouten die je maakt? In Zuid-Afrika beoordelen scholen op basis van de goede antwoorden!” Dat moet ons toch aan het denken zetten, zeker in het licht van talentontwikkeling en OOL?