Hoe laten we onze kinderen de komende decennia leren? KWTO ondersteunt excursies bij themadag van stichting mijnplein

KWTO ondersteunt excursies bij de themadag  van stichting mijnplein

 

Ruim 400 personeelsleden laten zich inspireren rond de vraag ”Hoe laten we onze kinderen de komende decennia leren?”

 

De personeelsleden van stichting mijnplein, een organisatie voor primair onderwijs in Salland, hebben op 26 oktober jl. een studiedag gehad over drie vragen:

a.        Wat moet het curriculum van de toekomst worden?

b.       Hoe organiseren we het onderwijs van de toekomst?

c.        Hoe leren onze kinderen nu en in de toekomst?

Symen van der Zee (het curriculum), Mark Mieras (het brein) en  Claire Boonstra  (het onderwijssysteem)  hebben met hun inleidingen op 26 oktober bij het IJsselDelta Center in Zwolle het thema breed voor het voetlicht gebracht. "Het onderwijs is enorm in beweging en je merkt op alle fronten dat er grote veranderingen aan zitten te komen. En de maatschappij is ook aan het veranderen en wat moeten wij daarmee in het onderwijs, wat verwacht men van ons? aldus Maarten Bauer, voorzitter van het college van bestuur van mijnplein.

 

De buitenwereld in ………………  om deze naar binnen te halen

Om goed kennis te nemen van de maatschappelijke ontwikkelingen, werd het grootste deel van de dag besteed aan het bezoeken van bedrijven, onderwijsinstellingen, de overheid en publieke voorzieningen(brandweer, waterschap). "Welke producten en diensten leveren ze; welke competenties worden van medewerkers gevraagd nu en in de toekomst en wat doen deze bedrijven aan educatie en talentontwikkeling?” waren de vragen die centraal stonden.

KWTO werd ingeschakeld  vanwege haar brede netwerk op dit terrein en de ervaringen van projectleider Gerard Venneman  met vergelijkbare excursies vanuit Platform Techniek Salland. Voor de  werkgroep van mijnplein en Gerard een geweldige uitdaging om 15 bedrijven en onderwijsinstellingen te werven en hen goed voor te bereiden op de bezoeken van de leerkrachten basisonderwijs. Daarnaast was het logistiek met 11 bussen en 28 bezoeken geen geringe opgave.

De motivatie bij zowel de bedrijven als  de instellingen was groot. Iedereen kon dan ook 2 à 3 van de volgende bedrijven of onderwijsinstellingen bezoeken in de regio’s Wageningen (Top BV, Aeres/v/h PTC+), Noord-Veluwe (Bronswerk, VMI, VDL,Techniekacademie), Twente (Urenco, AWL, AOC, Stodt, Thales) en Zwolle (Waterschap Drents Overijsselse Delta, Brandweer, Provinciehuis, Polymer Science Park.

 

Het vervolg binnen mijnplein

Bij terugkomst waren de reacties lovend en binnen mijnplein wordt gekeken hoe aan deze dag een vervolg kan worden gegeven. In elk geval zal binnen elke school gesproken worden over de inhoud van het onderwijs en manier waarop het onderwijs aan de leerlingen wordt georganiseerd. Voor veel scholen is het al duidelijk dat onderzoekend, kritisch en ontdekkend leren een speerpunt is. Logisch, want met de keuze van het thema voor deze dag is ook een koers ingezet waarin leren van en met de buitenwereld meer vanzelfsprekend wordt.

Daarnaast is een nieuw concept voor een studiedag geboren waarvan ook andere schoolbesturen kunnen profiteren, al dan niet met ondersteuning van KWTO. Voor meer informatie: stichting mijnplein, Maarten Bauer,0572 – 35 26 35, contact@mijnplein.nl