Over KWTO

KWTO ondersteunt in Oost Nederland activiteiten in het kader van het actieplan 'Kiezen voor technologie' en adviseert scholen bij de implementatie van Wetenschap & Technologie (Onderzoekend & Ontwerpend Leren). In het kader van het actieplan kent KWTO subsidies toe met betrekking tot verduurzaming, professionalisering en innovatie. Zie homepage.
 
Penvoerder van KWTO is St. Archipel in Zutphen. Binnen KWTO zijn tien schoolbesturen aan zet en daarnaast zijn 5 educatieve instellingen vertegenwoordigd in de stuurgroep. De stuurgroepleden vanuit de schoolbesturen hebben een ambassadeursfunctie in hun eigen subregio. Dit omvat o.a. het informeren en stimuleren van andere schoolbesturen in hun eigen netwerken en het aansluiten bij samenwerkingsverbanden met bedrijven, overheid en andere instellingen in hun eigen subregio.
Hiernaast treft u een overzicht aan van de leden van de stuurgroep en waar de leden actief zijn.
Ook de vertegenwoordigers van de educatieve instellingen informeren hun eigen netwerken en stimuleren de scholen  aan te sluiten bij de arrangementen van KWTO.
 
KWTO werk nauw samen met Platform Bètatechniek, tevens subsidiegever. Platform Bètatechniek speelt ook een belangrijke rol in de verbinding met het Landelijke Techniekpact, met Techniekpact Landseel Oost en met de subregionale techniekpacten in de deze regio. Het huidige subsidieprogramma voor KWTO,'Kiezen voor technologie' is een uitvloeisel van het Landelijke Techniekpact.