Zelf geïntegreerd W&T onderwijs ontwikkelen met een rijk schooladvies

Zelf geïntegreerd W&T onderwijs ontwikkelen met een rijk schooladvies

 

De school heeft een goed onderbouwde visie op het integreren van W&T, wereldoriëntatie, en kunstvakken en is van daaruit ook al aan de slag. Pluspunten en innovatief zijn het zelf ontwikkelen van onderwijs, thematisch werken en werken in ateliers.

*      Het gaat ons om betekenisvol onderwijs. We geven onderwijs anders vorm. We werken thematisch, waarbij we kinderen prikkelen met concrete voorbeelden uit hun leefwereld. Vanuit de verwondering willen we komen tot uitdagende onderzoeks- en ontwerpprojecten met Wetenschap en Techniek als basis.

*       We maken gebruik van collegiale consultatie, peer 2 peer learning en intervisie om de kwaliteiten van het team te benutten en verder te ontwikkelen. Het hele team doet hieraan mee.

Onze ambities

*      Geen methodes maar zelf ontwerpen van onderwijs

*      Leren door echt te doen: apparaten zoals 3 D printers inzetten voor echte betekenisvolle opdrachten die de school samen met de omgeving wil ontwikkelen.

*      Hoogbegaafde leerlingen samen laten optrekken met reguliere leerlingen door gebruik te maken van de sterke punten van alle leerlingen

*      W&T verbinden wordt verbonden met kunstzinnige vorming

*      We willen de kinderen uiteindelijk een rijk schooladvies mee kunnen geven, waarbij we ook de vaardigheden van de kinderen voor onderzoeken en ontwerpen mee willen nemen. Hiervoor willen we het instrument de VROO (Vaardigheden Rubrics Onderzoeken en Ontwerpen) leren gebruiken.