Van hellingshoek tot hypothese

Kinderen vragen zich van alles af over de wereld om hen heen: ‘Hoe komt het dat het ene blaadje rood kleurt in de herfst en de andere bruin?’, ‘Waarom ben jij sneller beneden met de slee dan ik?’, ‘Hoe komt het dat je in de ochtend soms de maan nog ziet?’.
Soms lijkt het alsof de nieuwsgierigheid van kinderen afneemt in de latere schooljaren, terwijl verwondering en nieuwsgierigheid juist een goede ingang vormen om nieuwe dingen te leren. ‘Door kinderen zich meer te laten verbazen, komt de verwondering vanzelf’ stelt de directeur van basisschool de Klokbeker uit Ermelo. Op de Klokbeker heeft het team ervoor gekozen om onderzoekend leren veel ruimte te geven in het techniekonderwijs. De lessen onderzoekend en ontwerpend leren prikkelen de nieuwsgierigheid van de kinderen. Ze gaan actief en gestructureerd aan het werk met onderwerpen van wetenschap en technologie en leren op een ‘hands-on’ manier over ingewikkelde begrippen als zwaartekracht en opwaartse kracht. De kinderen oefenen tijdens deze lessen belangrijke vaardigheden, zoals probleem oplossen, kritisch denken en samenwerken.